Webinar over de Tweede Kamerverkiezing en de impact op de gehandicaptenzorg

Graag nodigt de VGN u uit voor een digitaal en interactief webinar op vrijdag 17 november 2023 van 10.00 -11.00 uur. Dit webinar staat in het teken van de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november a.s. Aan de hand van inzichten en analyses staan we stil bij de mogelijke impact van de verkiezingen op de gehandicaptenzorg. Boris van der Ham, Theo van Uum en Emmeke van Eersel, bestuurder van Middin, delen hun visie op de stand van zaken en beantwoorden vragen van deelnemers aan het webinar.

Impact politieke ontwikkelingen op gehandicaptenzorg

We besteden aandacht aan de verkiezingsprogramma’s, de actuele peilingen en de doorrekening van de programma’s door het Centraal Planbureau.  Hoe ziet de de gehandicaptenzorg er straks uit ziet in een nieuw politiek krachtenveld? Tijdens het webinar nemen we u mee in de mogelijke gevolgen, kansen en uitdagingen die deze tussentijdse verkiezingen de gehandicaptenzorg bieden  voor uw organisatie, voor de lobby-inzet van de VGN en voor de gehandicaptenzorg in het algemeen.

Wat zeggen politieke partijen over mensen met een beperking, (gehandicapten)zorg en inclusie?

We kijken wat de politieke partijen zeggen aan de hand van een analyse die VGN maakte van verkiezingsprogramma's van tien grote partijen die vooroplopen in de peilingen. Welke plannen hebben deze partijen op het gebied van (gehandicapten)zorg, mensen met een beperking en inclusie? 

Aanmelden

Het webinar is bedoeld voor bestuurders en directeuren, maar u kunt deze uitnodiging ook doorsturen naar andere belangstellenden binnen uw organisatie, bijvoorbeeld strategisch adviseurs.
Wilt u deelnemen? Meld u dan nu aan via het formulier hieronder.