Werkconferenties Visie op kwaliteit

De Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg (KKGHZ) wil de visie op kwaliteit van zorgverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking actualiseren. De huidige visie dateert al van 2013 en er is sindsdien veel gebeurd. Daarom doen we een actieonderzoek samen met USBO advies van de Universiteit Utrecht. Het betekent dat we in co-creatie met elkaar, een (hernieuwde) visie op kwaliteit van zorgverlening aan mensen met beperkingen ontwikkelen.

USBO VGN

Als onderdeel van dit actieonderzoek worden er drie werkconferenties Visie op Kwaliteit met de sector georganiseerd. Deze werkconferenties vinden plaats op 25 juni, 5 september en 10 september bij de VGN in Utrecht. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor een van de drie data.

 • De taak in deze werkconferenties is om ideeën uit te wisselen over de huidige én de toekomstige visie op kwaliteit van zorg en ondersteuning; wat werkt goed, wat vergt aanpassing, welke overeenkomsten en verschillen worden zichtbaar in de wensen en welke spanningen zijn er? 
   
 • Een werkconferentie duurt drie uur en deelnemers zijn vertegenwoordigers uit het veld vanuit (in elk geval) vijf perspectieven:  

  1. mensen met een beperking en verwanten 
  2. professionals (o.a. begeleiders/ gedragsdeskundigen) 
  3. teamleiders/management in de sector 
  4. bestuurders 
  5. stafmedewerkers kwaliteit/ beleid. 

  Ook een vertegenwoordiging van de Stuurgroep is bij deze werkconferenties aanwezig, zodat de Stuurgroep nauw zicht houdt op de verschillende invalshoeken die worden aangedragen en de afwegingen die daarbij naar voren worden gebracht.
   

 • Output: Zicht op ideeën voor nieuwe visie door het veld en de mogelijke spanningen daarin.
   

Bent u een vertegenwoordiger van een van de perspectieven uit de praktijk? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van de conferenties. Er is een beperkt aantal plekken, dus meld u snel aan! Omdat we het belangrijk vinden dat alle perspectieven worden meegenomen in de werkconferenties, kan het zijn dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.

Ik ben:
Ik meld me aan voor:
Lunch je mee?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.