2023 is het jaar van de kanteling

Het jaar van de kanteling. Zo zie ik 2023. We zijn een heel positieve en coöperatieve sector, en dat is ook goed. Tegelijkertijd mogen we best af en toe wat meer onze tanden laten zien, in het belang van al onze cliënten en medewerkers. En dat hebben we het afgelopen jaar gedaan.

Theo van Uum

We hebben op verschillende plekken en momenten een streep getrokken. Zo hebben we aangegeven dat we de bestuurlijke afspraken rond de Wet zorg en dwang niet gaan ondertekenen. De geest van de wet deugt, maar de administratieve last die de wet ook met zich meebrengt, vraagt om een veel fundamenteler ingrijpen dan de bestuurlijke afspraken. 

Ook procedeerden we tegen de zorgkantoren voor meer transparantie en betere tarieven. En we kwamen in het geweer toen een commissiedebat over de gehandicaptenzorg in de Tweede Kamer in september op het laatste moment werd afgezegd. Vrij vlot daarna ging het debat alsnog door. 

Gezonde assertiviteit

Gezonde assertiviteit noem ik het. We treden steeds meer naar buiten, met een duidelijke boodschap. Gelukkig steeds meer samen met anderen uit onze sector. Professionals en cliënten uit de gehandicaptenzorg lieten massaal van zich horen aan het einde van Het Grote Zorgdebat, toen daar dreigde dat de gehandicaptenzorg ongenoemd bleef. 

Van ons laten horen, is essentieel om onze Visie 2030 waar te maken. Komend jaar zijn we ongeveer op de helft van de periode tussen het moment dat we de visie vaststelden, en het moment dat we onze ambities gerealiseerd willen hebben. 

Er is voor dat doel al een hoop bereikt. Ook het afgelopen jaar weer. We vulden de website Leven is meedoen met prachtige verhalen, en hadden een zomeroffensief met een podcast-serie over uitdagingen in onze sector. Ruim 340 cliënten startten de afgelopen periode met een brancheopleiding, veel medewerkers en cliënten maakten gebruik van het aanbod van de VGN Academie. Ook sloten we een cao waarin we een evenwicht vonden tussen wat andere sectoren bieden en wat onze leden maximaal kunnen dragen. 

‘‘Gezonde assertiviteit noem ik het. We treden steeds meer naar buiten, met een duidelijke boodschap.’’

Nieuwe partners

Tegelijkertijd moet er ook nog veel gebeuren. Vooral op het gebied van de verbinding naar buiten. We hebben de maatschappij echt nodig om onze droom te verwezenlijken. Daar zijn we al hard mee aan de slag. Vooral door te kijken naar nieuwe partners. Zo verkennen we samen met Bouwend Nederland of we ook een brancheopleiding en zinvolle activiteiten in de bouwsector kunnen starten, en zoeken we de samenwerking met sociale ondernemers. 

Ik hoop van harte dat we de beweging naar gezonde assertiviteit vasthouden en uitbreiden. Niet alleen vanuit het bureau, maar ook vanuit onze leden. Samen vormen we een krachtige sector om trots op te zijn! 

Meer lezen

Dit artikel is een onderdeel van het jaarverslag van de VGN over het jaar 2023.

Theo van Uum is directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Theo van Uum
Telefoonnummer
Theo van Uum