Nieuws

Subsidieoproep interventies Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een belangrijk thema binnen de gehandicaptenzorg, dat opgenomen is in de VGN lange termijn onderzoeksagenda en ook een eigen kennisdossier heeft op het Kennisplein. Steeds meer organisaties houden zich structureel bezig met de ontwikkeling en verbetering van palliatieve zorg. Voor hen kan een subsidieoproep vanuit het ZonMW-programma Palliantie kansen bieden. De oproep is bedoeld om bestaande interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen.

Verkennende bijeenkomst

Ter voorbereiding op de subsidieoproep hebben VGN en kenniscentrum Agora op 1 november een verkennende bijeenkomst gehouden met onderzoekers, medewerkers van gehandicaptenzorgorganisaties, AVG’s en andere experts op het gebied van palliatieve zorg. Hierin zijn onderzoekswensen bij de aanwezigen geïnventariseerd. Een breed gedeelde behoefte is het bundelen en doorontwikkelen van succesvolle interventies, zoals PALLI, Meer Mens, Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL) en de STEM methodiek. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat aandacht nodig blijft voor een lerende cultuur, zoals ook al in de publicatie 'Ervaringen en uitdagingen!' is gesignaleerd. Tenslotte bleek bij de aanwezige AVG’s behoefte aan een addendum van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en aan een specifieke richtlijn. 

Oproep Palliantie ronde 2018/2019

Deze oproep bestaat uit twee delen. Deze eerste daarvan, met als deadline 12 februari 2019, is bestemd voor onderzoeksvoorstellen die verder bouwen aan de bewijskracht en de implementeerbaarheid van bestaande interventies in de palliatieve zorg. De behoeften uit de praktijk zijn leidend voor het onderzoeksvoorstel. De tweede oproep volgt in 2019 en richt zich op het implementeren van de interventies door de Netwerken Palliatieve Zorg en hun samenwerkingspartners.

Voor meer informatie over de subsidieoproep klik hier.  

Vervolg

Samen met Agora zal de VGN in 2019 een volgende bijeenkomst organiseren, gericht op uitwisseling van onderzoeks-, beleids- en praktische activiteiten. Wie hierover geïnformeerd wil worden kan dit aangeven bij Elske ten Vergert.