Nieuws

ZonMw biedt subsidiekansen voor gehandicaptensector

28 augustus 2018

ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, biedt dit najaar subsidiemogelijkheden voor initiatieven vanuit de gehandicaptensector. Daarmee wordt ondersteuning geboden voor: 1) de versterking van de expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten, 2) implementatie van kennisproducten en 3) interventies gericht op palliatieve zorg. Dit gebeurt in het kader van de ZonMw programma’s Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, Voor elkaar! en Palliantie. 

munten

Het (nieuwe) ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten is gericht op de versterking van de expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten. Gespecialiseerde organisaties, gericht op de zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking, kunnen in aanmerking komen voor erkenning als ZG-expertiseorganisatie. Hiertoe kunnen organisaties van 16 augustus tot en met 4 oktober een verzoek indienen. 

Het (nieuwe) ZonMw-programma Voor elkaar! biedt patiëntenorganisaties en organisatie van mensen met een beperking ondersteuning bij de implementatie van veelbelovend producten. Een informatiebijeenkomst hierover vindt plaats op 19/9. 

Het ZonMw programma Palliantie wil najaar 2018 netwerken palliatieve zorg en hun samenwerkingspartners mogelijkheden bieden om bestaande interventies in de regio’s verder te implementeren, onderbouwen en door te ontwikkelen. Daarbij is aansluiting bij de essenties van het kwaliteitskader palliatieve zorg en bij de prioriteiten die patiënten en naasten belangrijk vinden voor de kwaliteit van leven in het laatste levensjaar een voorwaarde. ZonMw heeft op haar website een speciale themapagina ingericht over palliatieve zorg in de verstandelijk gehandicaptensector. 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: