kennis

Kennis en onderzoek

Kennis en onderzoek zijn noodzakelijk om de gehandicaptenzorg te blijven verbeteren en te verrijken. Want kennis draagt bij aan kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met beperkingen. En ook aan de kwaliteit van arbeid van de medewerkers en aan de kwaliteit van de organisaties in de gehandicaptenzorg

Het kennisbeleid van de VGN richt zich op de ontwikkeling, deling en toepassing van kennis door professionals, die bijdraagt aan betekenisvol leven en onbeperkt meedoen. Dat gebeurt via onderzoeksbeleid, kennismanagement en opleidingsbeleid.

Onderzoeksbeleid  

De VGN werkt in de Kenniscoalitie mee aan de kennisagenda voor de gehandicaptenzorg. Verder voert de VGN lobby voor onderzoeksprogramma’s die aansluiten op onze kennisvragen. Voor medewerkers van VGN-leden organiseert de VGN een masterclass wetenschappelijk onderzoek

Kennismanagement  

De VGN draagt actief bij aan het versterken van de kennisinfrastructuur van de gehandicaptenzorg via het Kennisplein Gehandicaptensector. Dit kennisplatform maakt het mogelijk om online en offline kennis met de professionals te delen. Bijv. via bijeenkomsten, kennisdossiers en via het Kennislandschap Gehandicaptensector. Doordat het Kennisplein kennisproducten ontwikkelt die bij professionals aansluiten, versterken we hun vakmanschap. Voor medewerkers van VGN-leden organiseert de VGN een masterclass kennismanagement.

Opleidingsbeleid 

De VGN zet volop in voor een leven lang ontwikkelen in de gehandicaptenzorg zodat professionals en mensen met  een beperking over de juiste competenties beschikken. Dat gebeurt onder meer via de VGN academie die online leertrajecten ontwikkelt voor zorgprofessionals, verwanten, vrijwilligers en mensen met een beperking in de gehandicaptenzorg