Nieuws

Aankondiging nieuwe subsidieronde Gewoon Bijzonder: leren van implementeren

17 maart 2022

Het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder opent op 7 april een subsidieoproep speciaal gericht op de implementatie van effectieve interventies: leren van implementeren. Hiermee kunnen gehandicaptenzorgorganisaties aan de slag met het implementeren van onderbouwde interventies. En daarmee een impuls geven aan het verbeteren van de zorg in de eigen organisatie.

Achtergrond 

In de gehandicaptenzorg zijn er veel interventies en methodieken ontwikkeld die de zorg voor en het leven van mensen met een beperking een stukje beter maken. Deze interventies worden nog niet altijd in de praktijk gebruikt, waardoor er eigenlijk een kloof is tussen wat is ontwikkeld in onderzoek en wat ook daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk. Via deze subsidieoproep wil het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder daar verandering in te brengen.  Het gaat daarbij om het inzetten c.q. implementeren van al bestaande interventies. Dit mogen interventies zijn die vanuit het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder zijn ontwikkeld, maar ook van daarbuiten. 

Voorwaarden 

1.Een ‘interventie’ is een doelgerichte en systematische werkwijze die praktisch en theoretisch onderbouwd is. Het kan een aanpak, methode, programma, ondersteunings-, begeleidings- of behandelvorm zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel.
2.Binnen het project werken minimaal twee praktijkorganisaties en een onderzoeksinstelling nauw samen. De betrokken onderzoeksinstelling zal het implementatieproces begeleiden en onderzoeken hoe de implementatie verloopt. Ook kunt u samenwerken met een onderwijsinstelling, met ervaringsdeskundigen of met belangenbehartigers van de doelgroep of naasten of beroepsverenigingen.
3.De interventie is effectief en uitvoerbaar, met impact voor de praktijk
•    Effectief: van de interventie die u wilt implementeren moet bekend zijn dat deze werkt. Daarom toont u in de aanvraag aan dat er minimaal eerste aanwijzingen zijn voor effectiviteit van de gekozen interventie (bijvoorbeeld in wetenschappelijk onderzoek). 
•    Uitvoerbaar: u gaat aan de slag met een interventie die praktisch goed uitvoerbaar is. Hiermee bedoelen we dat er een duidelijke beschrijving beschikbaar is van de interventie, maar bijvoorbeeld ook een handleiding, ondersteunende materialen en eventueel een training of opleiding. 
•    Impact: van het project profiteren cliënten, naasten en/of professionals. Daarnaast levert het project inzichten op over wat het beste werkt bij implementatie van de interventie. 

Op de subsidiekalender van ZonMw is de oproep vanaf 7 april te lezen. Daar vindt u dan ook meer informatie over specifieke eisen en criteria.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: