Nieuws

Subsidiekans: stimulering implementatie in gehandicaptenzorg

07 maart 2023

Gehandicaptenzorgorganisaties die aan de slag willen met de implementatie van interventies kunnen tot 18 april een stimuleringssubsidie van maximaal € 40.000,- aanvragen bij ZonMw. Bijv. de toepassing van een eerder ontwikkeld programma, een methodiek, bepaalde tools of handreikingen om zo bij te dragen aan betere zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Hiermee wil het ZonMw Programma Gewoon Bijzonder stimuleren dat wat is ontwikkeld in onderzoek ook wordt toegepast in de praktijk.

Databank interventies Vilans

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep richt zich op het toepassen c.q. implementeren van reeds ontwikkelde interventies (zoals een aanpak, methode, programma, ondersteunings-, begeleidings- of behandelvorm, bepaalde tools of handreikingen) in gehandicaptenzorginstellingen. Het kan gaan om interventies die ontwikkeld zijn binnen het programma Gewoon Bijzonder, interventies die opgenomen zijn in de Databank Erkende Interventies van Vilans, of andere evidence-based interventies die te vinden zijn op het Kennisplein Gehandicaptensector, bijvoorbeeld in de leidraden Ouderen in het Vizier, EMB in het vizier, NAH in het vizier of LVB en verslaving in het vizier. Naast de daadwerkelijke implementatie, zou (middels een beperkte voor- en nameting) een evaluatie van het implementatietraject moeten plaatsvinden.

Informatie over budget, aanvraag en randvoorwaarden

In deze subsidieronde kan maximaal € 40.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 18 maanden. Zorgkosten zijn niet subsidiabel. 
Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 600.000,-. 

De indientermijn is van 3 april 2023, 14.00 uur t/m 18 april 2023, 14.00 uur (via Mijn ZonMw).

Voor verdere informatie over de randvoorwaarden, beoordelingscriteria en indiening, zie de volledige subsidieoproep. 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: