Achtergrond

Bewegen is goud!

29 maart 2017

Op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarin de VGN participeert, wisselen begeleiders en ondersteunende professionals kennis en ervaring uit. In deze rubriek wordt steeds één resultaat van de vele activiteiten belicht. 

kennisplein

Dertig minuten per dag bewegen, is het advies. En dan zorgen dat je hartslag omhoog gaat, maar ook werken aan balans, kracht, uithoudingsvermogen en lenigheid. Best ingewikkeld. Maar op het Kennisplein vind je hulpmiddelen om hieraan te werken samen met mensen met een verstandelijke beperking. 

Alle Nederlanders bewegen te weinig. Dus ook volwassenen en ouderen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Voor hen is het Beweegprogramma GOUD beschikbaar dat aantoonbaar effectief is gebleken. Dit is vooral voor cliënten die in een instelling wonen of dagbesteding krijgen. Voor mensen die ambulant ondersteund worden is een programma in ontwikkeling in een nieuwe werkplaats op het Kennisplein over bewegen.
De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen is de basis van het Beweegprogramma GOUD (Gezond ouder worden). Volwassenen moeten minimaal dertig minuten per dag matig intensief bewegen. Dat kan bijvoorbeeld stevig wandelen (brisk walking) zijn, of lekker doorfietsen. Voor ouderen (55 plus) geldt dezelfde norm, maar dan minder intensief. Het beste is een combinatie van matige en zware inspanning en het afwisselend trainen van uithoudingsvermogen, balans, kracht en lenigheid. GOUD biedt een trainingsprogramma dat al deze elementen bevat.

Toversnoer

Het belangrijkste doel is het bevorderen van het plezier in het bewegen en ervoor te zorgen dat bewegen onderdeel wordt van het dagelijks leven. Dat maakt het makkelijker de beweegactiviteiten vol te houden. Overvragen heeft een negatieve invloed op de motivatie van de deelnemers.
De ‘beweegbundel’ is een essentieel onderdeel van GOUD. Deze bevat een uitgebreide materialenlijst en uitgewerkte oefeningen. Met creatieve namen zoals het Toversnoer, Kijk mij nou!, Boomstamoefeningen en Banklopen. Je kunt er zo mee aan de slag.
De effectiviteit van het beweegprogramma is onderzocht door het onderzoeksconsortium GOUD: de Erasmus medisch Centrum Rotterdam, in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen en de zorgorganisaties Ipse de Bruggen, Amarant en Abrona. Uit de metingen voor- en achteraf blijkt dat zesenzestig deelnemers aan het programma in acht maanden tijd meer zijn gaan bewegen, gezonder en fitter werden.

Ambulant

GOUD is vooral gericht op mensen die in een instelling wonen of dagbesteding krijgen. Dit jaar is op het kennisplein een nieuwe werkplaats begonnen voor het stimuleren van bewegen voor mensen die ambulante begeleiding krijgen en in de wijk wonen. Stichting SPZ stelt 25 duizend euro beschikbaar om de methode ‘Dromen, ontdekken en doen!’ aan te passen voor deze groep. Met deze methode leren mensen met een verstandelijke beperking èn hun netwerk hoe ze meer kunnen bewegen in het dagelijks leven. De methode is ontwikkeld in het promotietraject Gezond Leven van promovenda Noortje Kuijken.

> KENNISPLEINGEHANDICAPTENSECTOR.NL

Deze pagina is een onderdeel van: