Achtergrond

‘Bezuinigingen op kwetsbare burgers kunnen worden teruggedraaid’

19 november 2012

Twee miljard bezuinigen op de kwetsbaarsten in de samenleving, dat kan echt niet, vindt PvdA-kopstuk Jetta Klijnsma. Zij pleit voor veel meer eigen bijdragen, berekend naar draagkracht. Dat staat in Markant nummer 7 van september 2012.

PvdA-kopstuk Jetta Klijnsma vindt dat bij bezuinigingen in de zorg de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. ‘Er zijn genoeg rijke mensen in Nederland die prima een eigen bijdrage kunnen betalen voor hun hulpmiddelen of zorg’, zegt ze.
De filosofie van de Wet Werken naar Vermogen onderschrijft ze wel, maar de bezuinigingen van twee miljard vindt ze ontoelaatbaar. Als je door je beperking niet fulltime kunt werken, heb je aanvullend loon nodig. Want een baan, gesubsidieerd of niet, maakt dat je meedoet en iets bijdraagt.

VN-verdrag
Klijnsma pleit er ook voor om het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd te krijgen. Het Kabinet-Rutte heeft ratificatie laten versloffen, vindt ze. ‘Na de handtekening van de staatssecretaris moet je natuurlijk nog een plan maken voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte, het aanpassen van de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mobiliteit. Je kunt je voorstellen dat wij daar haast mee zullen maken als we de kans krijgen.