Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag

Voor een aanvraag voor een Wlz indicatie is in sommige situaties aanvullende informatie nodig. Wanneer een aanvraag wordt gedaan voor een Zorgprofiel VG07 is er onder andere een actueel of geactualiseerd volledig rapport (maximaal een jaar oud) van de CEP-score nodig.

handen houden elkaar vast

Dit verslag moet zijn opgesteld door meerdere deskundigen onder eindverantwoordelijkheid van een gedragsdeskundige. Uit de score blijkt dat de vastgestelde chronische gedragsproblematiek een zwaarte heeft van tenminste 3. 

Met regelmaat ontvangen wij vragen naar deze handleiding. In de bijlage treft u deze aan. Het Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag wordt niet geactualiseerd. 

Het opstellen van een verslag op basis van deze handleiding vraagt een forse tijdsinvestering. Mocht u een vragenlijst of methode kennen dat zicht geeft op de ernst van probleemgedrag dan horen wij graag van u. 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Gera van der Woude
Telefoonnummer
Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van