Achtergrond

Continuïteit jeugdzorg in gevaar

19 september 2013

Zorgaanbieders van kinderen en jongeren met een beperking zijn bezorgd over de continuïteit van de zorg als die onder de nieuwe Jeugdwet gaat vallen. 'Gemeenten moeten volgend jaar rond deze tijd al zelf zorg gaan inkopen’, zegt Jose Schilderinck van Ambiq in het oktobernummer van Markant.

Een groot deel van de ondersteuning aan kinderen met een beperking komt per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen. Specialistische deskundigheid dreigt daarbij verloren te gaan.
Organisaties die de jeugdzorg gaan uitvoeren zijn vaak zo gespecialiseerd dat een bepaalde  schaalgrootte nodig is om de zorg en ondersteuning goed te kunnen organiseren.

Ook Orthopedagogische behandelcentrum Ambiq heeft voor de intensieve intramurale zorg nu een bovenregionale functie. Bestuurder José Schilderinck: ‘Dat betekent dat gemeenten straks ook moeten investeren in een voorziening buiten de regio waarvan zij deel uitmaken. Anders raakt dit soort specialistische voorzieningen verloren.’
Daarnaast maakt Schilderinck zich zorgen over de leeftijdsgrens van achttien jaar die in de Jeugdwet wordt gehanteerd. ‘Onze jongeren hebben meer tijd nodig, bijvoorbeeld in het toegroeien naar de arbeidsmarkt. Het zou beter zijn als ze tot hun drieëntwintigste onder de Jeugdwet bleven vallen.’
Ook vind ze het tempo van de transitie wel erg hoog. Schilderinck: ‘Gemeenten verzamelen nu gegevens bij zorgaanbieders om een beeld te krijgen van de hoeveelheid mensen binnen hun gemeentegrenzen die gebruik maken van ondersteuning. Ik merk dat ze dat op heel verschillende manieren doen. En volgend jaar rond deze tijd moeten zij zelf al zorg gaan inkopen.’
 

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: