Achtergrond

De kleurrijke reuk

Rik Meijers werkt op Galerie-Atelier De Kaai in Goes, een locatie van Gors

Een vers paar
Ruikt de kleurrijke reuk
Om hen heen
Wat het met zich mee brengt
Zijn nu nog dromen
Die onder stofachtige stukjes stilte
Van gevoelens
Langzaam open gaan

Illustratie: Len Munnik