Achtergrond

‘Dit is mijn verhaal’

25 januari 2017

Op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarin de VGN participeert, wisselen begeleiders en ondersteunende professionals kennis en ervaring uit. In deze rubriek wordt steeds één resultaat van de vele activiteiten belicht. 

Wegwijzer corona begeleiders Kennisplein Gehandicaptensector

Jack (17) blowt al sinds zijn tiende jaar, ‘om te vergeten’.  Zijn stiefvader slaat hem. Daarom wordt de straat steeds meer zijn thuis. Hij krijgt verkeerde vrienden en pleegt een gewelddadige overval, omdat hij geld nodig heeft.  Na zijn veroordeling komt hij in contact met de jeugdreclassering van de William Schrikker Groep (WSG).
Het gesprek met de hulpverlener komt maar moeizaam op gang. Daarom wordt de methode Woord & Beeldverhaal ingezet. Een nieuwe manier van werken waarbij de jongere een soort stripverhaal maakt over zijn leven, met  begeleiding van de hulpverlener.
Woord & Beeldverhaal is ontwikkeld door het Expertisecentrum William Schrikker. Stichting SPZ stelde hiervoor subsidie beschikbaar via het Kennisplein Gehandicaptensector. In de periode van september 2015 tot september 2016 is met zeven jongeren ervaring opgedaan in het werken met een Woord & Beeldverhaal.
Het werken met deze jongeren heeft waardevolle inzichten opgeleverd die direct bruikbaar zijn voor de praktijk. Dat mondde uit in de duidelijke handleiding met vele voorbeelden, tips en tricks, te vinden op het Kennisplein. Vinden jongeren het lastig om te tekenen? Gebruik dan bestaande afbeeldingen of maak gebruik van online tekenprogramma’s. Creativiteit is geboden bij het werken aan dit persoonlijke beeldverhaal.

De methode is ontwikkeld voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in de forensische zorg: jongeren die een delict gepleegd hebben en daardoor in aanraking komen met politie en justitie. Maar ze is ook bruikbaar voor een bredere groep jongeren met LVB, is de overtuiging van de WSG. De jongere kan het Woord & Beeldverhaal delen met mensen die belangrijk voor hem zijn. Als het netwerk het verhaal van de jongere kent, kunnen zij hem beter ondersteunen bij het stoppen met criminaliteit.
Bij Jack werkte dat goed. Door te tekenen, ging hij ook praten. Hij kreeg daardoor meer inzicht in zijn problemen. ‘Het is mijn verhaal, ik heb zo geleefd’, zegt hij zelf. De beelden gaven woorden aan zijn levensverhaal. Dat hielp hem om afstand te nemen van de criminaliteit en een andere wending aan zijn leven te geven. Dat lijkt aardig te lukken. Hij blowt inmiddels niet meer. Het Woord & Beeldverhaal gaf hem een kompas voor de toekomst, zegt Jack zelf. Ook de hulpverlener is enthousiast: het gaf hem iets in handen om écht in contact te komen met Jack.

> KENNISPLEINGEHANDICAPTENSECTOR.NL

Deze pagina is een onderdeel van: