Achtergrond

Een bos groeit organisch

28 november 2018

‘Alleen als hij goed geworteld is, blijft de libanonceder groeien. Stevige wortels krijgt deze boom als zijn behoeften vervuld zijn. Daarom staat deze ceder symbool voor het onderwerp kwaliteit van leven.’

bos met zonlicht

Bomen op het Kennisplein gehandicaptenzorg. Je verwacht ze niet, ze zijn er wel. Onder het kopje ‘deel je kennis’ bij het studie- en lesmateriaal van de stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) staat zelfs een heel bos.

Het vakgebied Disability Studies wil de verschillen tussen mensen mét en zonder beperkingen ontmantelen. In hoeverre iemand zijn beperking ervaart, hangt af van de inrichting van de maatschappij. Dit vakgebied is interdisciplinair en gericht op emancipatie, participatie en inclusie van mensen met beperkingen. Het gaat daarbij om alle levensterreinen, zoals vrije tijd, wonen, scholing, werk en gezondheid.

Sofie Sergeant is onderwijscoördinator van DSiN en heeft het bos met onderwijs- en studiematerialen ontworpen in nauwe samenwerking met kunstenaars en experts.  Elke boom staat voor een thema. Maandelijks belicht het Kennisplein één van de bomen.

Als je klikt op de libanon-ceder bijvoorbeeld, dan kom je bij verschillende manieren om te onderzoeken wat de voorwaarden zijn voor een rijk en goed gevuld leven. Eén daarvan is het Tekenlab, een manier om met tekeningen te reflecteren over de acht domeinen van ‘kwaliteit van leven’ van Schalock.

Ieder bos, dus ook dit, groeit organisch. ‘Het is een brug bouwen terwijl je er op loopt’, zegt Sofie Sergeant, ‘het is nooit af. Door de veelheid aan onderwerpen willen we infiltreren in alle vakgebieden. Daardoor krijgen we reacties uit diverse hoeken, zoals van ouders en mensen uit de praktijk.’

‘We hebben kunstenaars nodig om informatie toegankelijk te maken, vervolgt Sergeant, de bomen zijn getekend door Saar de Buysere, en op basis van elke boom heeft kunstenaar René Krewinkel cartoons getekend.’

Het bos met bomen groeit verder in al zijn diversiteit. Achterliggende gedachte is Universal Design for Learning: ieder mens leert anders. De een leest graag een artikel, de ander kijkt of luistert liever naar films of interviews.

Sergeant: ‘We hebben studenten van verschillende opleidingen gevraagd een nieuwe boom te maken. Een boom specifiek over het onderwerp verstandelijke beperking. De studenten gaan zelf bedenken welke boom daarbij past. Ze gaan de betekenis en inhoud van het onderwerp vertalen naar vorm. Zo leren ze met beelden en metaforen te werken.’

> KENNISPLEINGEHANDICAPTENSECTOR.NL
> DISABILITYSTUDIES.NL

Op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarin de VGN participeert, wisselen begeleiders en ondersteunende professionals kennis en ervaring uit. In deze rubriek wordt steeds één resultaat van de vele activiteiten belicht.

Illustratie: Annet Scholten

Deze pagina is een onderdeel van: