Achtergrond

Eigen Kracht-conferenties effectief in jeugd-lvb

12 november 2013

Het inzetten van Eigen Kracht-conferenties bij kinderen met een licht verstandelijke beperking werkt. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat het Trimbos-instituut heeft verricht in Overijssel.

De provincie Overijssel streeft ernaar dat ieder zorgtraject wordt vooraf gegaan door een Eigen Kracht-conferentie. Het doel daarvan is dat de regie voor de ondersteuning zoveel mogelijk blijft liggen bij de hulpvrager zelf en zijn netwerk: familie, vrienden en buren. Tijdens een bijeenkomst - georganiseerd door een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator - maken zij samen een plan. Het inschakelen van professionele ondersteuning kan er wel of geen deel van gaan uitmaken.

Voor de ondersteuning van jongeren met een licht verstandelijke beperking startte de provincie eind 2010 een project met verschillende ketenpartners. Vanuit de gehandicaptensector nemen Frion, ’s Heeren Loo, De Twentse Zorg Centra, orthopedagogisch behandelcentrum Ambiq en de William Schrikker Groep er aan deel.

Om de resultaten van dit project te meten heeft het Trimbos-instituut twee groepen met elkaar vergeleken: 71 kinderen bij wie een Eigen Kracht-conferentie werd ingezet en 53 kinderen bij wie dat niet gebeurde. De gemiddelde leeftijd van de kinderen lag tussen de elf en twaalf jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat de groep gezinnen bij wie een Eigen Kracht-conferentie is ingezet er sterk op vooruit ging. Het kind zelf en het gezin maakten het twaalf maanden na de conferentie beter. Bij de groep zonder Eigen Kracht-conferentie werd slechts een geringe afname van de problemen geconstateerd.

De Eigen Kracht-conferenties leiden niet onmiddellijk tot lagere kosten: beide groepen besteden een vergelijkbaar bedrag aan professionele zorg. Maar omdat de problemen in de groep met een Eigen Kracht-conferentie sterker afnemen, verwachten de onderzoekers dat het inzetten van dit instrument op langere termijn toch kosteneffectief is. Er zal minder professionele zorg nodig zijn.

Fiet van Beek, bestuurder van de Eigen Kracht Centrale, die de conferenties organiseert, is blij met het onderzoek. ‘Ik hoor mensen nogal eens twijfelen aan het nut van Eigen Kracht-conferenties voor de zogenaamd moeilijke doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking’, zegt ze. ‘Dit onderzoek laat zien dat daar geen reden voor is. Als je vooral kijkt naar de beperkingen, zie je de kansen en mogelijkheden van het kind en de vaak sterke kring er om heen over het hoofd. In Eigen Kracht-conferenties gaat het over die mogelijkheden.’

Bent u het eens met Fiet van Beek? In december publiceert Markant een themanummer over de zorgzame samenleving. Lezers worden uitgenodigd om te reageren op dit nummer, of op de artikelen die wij over dit onderwerp publiceren op de website. Ook eigen ervaringen met de zorgzame samenleving zijn welkom. Mail naar: markant@tijdschriftmarkant.nl.

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: