Achtergrond

‘Er moet beter naar de wachtlijsten worden gekeken’

23 mei 2017

Verschillende media besteedden aandacht aan kinderen en volwassenen met een complexe zorgvraag die moeilijk plaatsbaar zijn. Nieuwsuur liet een aantal schrijnende situaties zien waarin ouders geen zorginstelling kunnen vinden voor hun kind, met als gevolg een onhoudbare thuissituatie. Ook bestuurder Kees Erends van ’s Heeren Loo kwam aan het woord en pleitte voor investeringen in de gehandicaptenzorg. 

Afgezien van een arts die in de uitzending suggereerde dat zorginstellingen wachtlijsten niet problematisch vinden, omdat ‘het voordelig is geen enkel leeg bed te hebben’, heeft Erends geen enkele negatieve reactie gekregen. ‘Vanuit alle hoeken stroomden ongelofelijk veel berichten binnen. Van zorgkantoren en cliëntenorganisaties maar ook van ouders die zich herkenden in de aangrijpende beelden.’

Wachtlijsten

Opvallend was dat de verschillende partijen de omvang van het probleem niet op dezelfde grootte schatten. Mirjam Sterk, directeur van MEE NL, vertelde dat er momenteel zo’n vijfhonderd mensen met een acute, complexe zorgvraag zijn, terwijl het volgens de officiële cijfers van zorgkantoren om slechts vijf cliënten gaat.

Erends legt uit hoe dit kan: ‘Alleen wij al hebben 143 mensen op onze wachtlijst staan en daarvan woont een kwart nog thuis. Het grootste deel komt echter uit een andere zorgsetting, maar zit daar niet op zijn of haar plek. Zo’n plek kan een crisisopvang zijn, maar ook een kleine zorginstelling waar ze de gecompliceerde zorg niet aankunnen. Er moet echt beter naar onze wachtlijsten gekeken worden. Gelukkig ligt het probleem nu op tafel en zijn de zorgkantoren met ons in gesprek gegaan. Onze inzet is dat we de benodigde budgetten krijgen wanneer we meer cliënten een plek willen bieden. Die garantie is er nu namelijk niet.’

Stijgende werkgelegenheid

Om aan de zorgvraag te kunnen voldoen, heeft de gehandicaptenzorg tienduizend nieuwe zorgmedewerkers nodig, mede daarom is de VGN de Facebookcampagne Wát een vak! gestart. Maar ook de politiek is aan zet, vindt Erends. ‘Wij hebben de afgelopen jaren onvoldoende kunnen investeren in bijvoorbeeld vastgoed, medewerkers en gedragsdeskundigen. Er is gestuurd op “goedkoper en minder”, maar de grenzen zijn allang bereikt. En er moet écht een banenplan komen. Er zijn veel mensen werkloos die graag de overstap naar de gehandicaptenzorg willen maken. Er is geld nodig voor scholing en het moet zijinstromers makkelijker gemaakt worden. Ook moet in het nieuwe regeerakkoord zeker ruimte komen voor hogere lonen.’

Deze pagina is een onderdeel van: