Achtergrond

Gehandicaptensector en justitie moeten samenwerken

10 oktober 2013

Als jongeren met een licht verstandelijke beperking crimineel gedrag vertonen, is het belangrijk dat die beperking wordt herkend. Daarom moeten de verschillende werkvelden waarmee ze in aanraking kunnen komen goed samenwerken. Dat zegt Hendrien Kaal in een interview dat binnenkort verschijnt in Markant.

De gehandicaptensector is voor de justitiële strafrechtketen nog geen vanzelfsprekende partner, zegt Kaal. Als jongeren met een licht verstandelijke beperking in aanraking komen met justitie, zijn ze vaak nog niet in contact geweest  met de hulpverlening. Soms is niet bekend dat ze een licht verstandelijke beperking hebben. En het komt ook voor dat iemand met een beperking wel contact heeft gehad met een zorgaanbieder, maar dat dit niet bekend is bij justitie. Met hun mogelijke beperking wordt dus ook geen rekening gehouden, bijvoorbeeld door hen in begrijpelijke taal aan te spreken bij het verhoor of  in de rechtszaal.
Het percentage mensen met een licht verstandelijke beperking dat in detentie verkeert is hoger dan in de algemene bevolking, waardoor het lijkt dat ze vaker crimineel gedrag vertonenFactoren  die bijdragen aan het voorkomen van crimineel gedrag, zoals een schoolopleiding, werk, vrienden en een positieve gezinssituatie, zijn ook vaak afwezig bij deze groep.
‘Maar het is ook mogelijk dat ze sneller door de mand vallen en bijvoorbeeld minder goed weten hoe ze zich moeten gedragen tijdens een rechtszaak’, zegt Kaal.

Kaal wil als lector vooral de her en der beschikbare kennis over deze doelgroep verbinden en de onderwerpen waarover kennis ontbreekt in kaart brengen. Op 7 november spreekt ze de rede uit waarmee ze haar lectoraat Licht verstandelijke beperking en jeugdcriminaliteit, ingesteld door de William Schrikker Groep en de Hogeschool Leiden, officieel aanvaardt.

Op het YouTuvekanaal van Markant beantwoordt Hendrien Kaal in één minuut de vraag waarom het belangrijk is om te weten of een jongere een licht verstandelijke beperking heeft als hij of zij in aanraking komt met justitie: www.youtube.com/watch?v=I46stXuxiU4