Achtergrond

Gevolgen scheiden wonen en zorg niet te overzien

27 februari 2013

De ernstige gevolgen van de geplande hervormingen in de AWBZ voor mensen met een zorgzwaartepakket 3 of 4, zijn het mogelijke gevolg van het voornemen van het kabinet om wonen en zorg voor deze categorieën te scheiden. Dat legt Jan van Hoek, bestuurder van Ipse de Bruggen, uit.

De ernstige gevolgen van de geplande hervormingen in de AWBZ voor mensen met een zorgzwaartepakket 3 of 4, zijn het mogelijke gevolg van het voornemen van het kabinet om wonen en zorg voor deze categorieën te scheiden. Dat legt Jan van Hoek, bestuurder van Ipse de Bruggen, uit.

Veel dagbladen en radio- en tv-omroepen besteden momenteel aandacht aan een onderzoek van Heleen Evenhuis van Erasmus MC. Uit dit onderzoek blijkt dat veel mensen met een verstandelijke beperking die straks zelfstandig moeten gaan wonen, niet de vaardigheden hebben om zelf een huishouden te voeren.
Maar moeten ze wel zelfstandig gaan wonen? Tot voor kort verwachtte ook Evenhuis zelf, dat deze mensen gewoon in hun groepswoning zouden kunnen blijven, ook als de zorg wordt overgeheveld naar de Wmo. Dat dit niet het geval is, maakte Van Hoek haar duidelijk tijdens een bestuurlijk overleg van het onderzoeksconsortium GOUD, waarin Erasmus MC samenwerkt met drie zorgaanbieders.
Van Hoek legt uit: ‘Het kabinet heeft voorgenomen ook voor zzp 3 en 4 wonen en zorg te scheiden. Gemeenten kunnen de mensen die hiervoor een indicatie hebben dan alleen ambulante begeleiding bij wonen en dagbesteding bieden. Mensen die nu in een groepswoning zorg krijgen die vanuit de AWBZ wordt gefinancierd, worden dan geacht zelf hun huisvesting te gaan regelen. Daar zijn ze vanwege hun beperkingen niet toe in staat en ook financieel geeft dat grote problemen. Ze krijgen doorgaans slechts kleine uitkeringen en om huursubsidie aan te vragen moet je een eigen voordeur hebben.’
Als ze met hun overige groepsgenoten in hun huidige woning willen blijven, dan betekent dat volgens Van Hoek, dat de zorgaanbieder verhuurder wordt. ‘Dan moeten zorgaanbieders ineens aan allerlei regels voor verhuurders voldoen. De financiële gevolgen daarvan, bijvoorbeeld als gevolg van de zogeheten verhuursheffing, kunnen we nog niet overzien.’

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning