Waarborgfonds voor de Zorg over scheiden wonen zorg

Het scheiden van wonen en zorg heeft ingrijpende consequenties voor aanbieders in de gehandicaptenzorg. Het wegvallen van nieuwe instroom heeft voor de financiële exploitatie grote gevolgen.Dat is de kern van een artikel van het Waarborgfonds over scheiden wonen zorg.

Instellingen die de keuze maken om een breed pallet aan wonen, zorg en welzijn aan te bieden, krijgen te maken met de regelgeving van de volkshuisvesting (inkomenstoets, verhuurderheffing, fiscale vraagstukken). Een informatieve bijdrage.

Het artikel staan in HEAD-line en vindt u in de bijlage.