Nieuws

Belastingdienst komt met ‘vragen en antwoorden verhuurderheffing’

27 augustus 2014

Zorginstellingen die woningen in eigendom verhuren aan cliënten (scheiden wonen zorg), betalen vanaf 2013 de zogenaamde verhuurderheffing voor woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (2014: € 699,-). De aangifte verhuurderheffing over 2014 (peildatum 1-1-2014) moet uiterlijk 1 oktober 2014 digitaal worden ingediend (en betaald) bij de Belastingdienst.

Vragen

In juni 2014 meldden we u dat de overheid een ‘vraag en antwoord’ zou publiceren over onduidelijkheden bij de verhuurderheffing. Inmiddels heeft de Belastingdienst deze gepubliceerd. Deloitte heeft in een Nieuwsbrief nog extra uitleg gegeven. Zowel de ‘Vragen en antwoorden’ van de belastingdienst als de nieuwsbrief van Deloitte voegen we als bijlage toe. In de kern gaat het om de volgende redenering:

  1. De verhuurderheffing is een eigenaarsbelasting. Als u huurt van een corporatie en doorverhuurt aan een cliënt, betaalt de corporatie de heffing.
  2. Wanneer moet u de heffing wel betalen: het betreft zelfstandige wooneenheden die per eenheid een WOZ-beschikking hebben.
  3. Wanneer volgt er geen heffing: als u voor de (zelfstandige) wooneenheid een vergoeding vanuit de AWBZ krijgt. In de praktijk betekent dit: geen aangifte voor wooneenheden waarin een verblijfsclient (indicatie ZZP) woont en waarvoor u dus een NHC krijgt.
  4. hoe zit het met leegstand: peildatum is 1-1-2014. Stond op dat moment het pand (de zelfstandige wooneenheid) leeg, dan geldt:
    1. woonde er voordien een intramurale cliënt (dus NHC) én woont er op 31 augustus 2014 opnieuw een intramurale cliënt: dan hoeft deze woning niet in de aangifte verhuurderheffing opgenomen te worden;
    2. betrof het voordien scheiden wonen zorg: dan volgt een heffing. Stel dat er vanaf april 2014 een intramurale cliënt komt wonen in dat pand, dan geldt dus voor 2014 wel en voor 2015 geen heffing.

Daarnaast beschrijven de Belastingdienst en Deloitte nog enkele bijzondere situaties, zoals ‘tijdelijk niet bestemd voor verhuur’, ‘tijdelijke verhuur’ en ‘WOZ-afbakening’. Voor diepergaande informatie adviseren we u rechtstreeks contact op te nemen met de Belastingdienst. We hebben met Deloitte afgesproken dat u desgewenst ook naar Deloitte kunt mailen, mw. Olga Menger (omenger@deloitte.nl). Een schema over de aangifte voegen we ook als bijlage toe.

Tenslotte: waar u huurt van een corporatie en doorverhuurt aan een cliënt, zal de corporatie bij u informatie opvragen over inkomensgegevens of indicatiegegevens op grond waarvan vrijstelling van deze verplichting geldt. De corporatie moet namelijk informatie hebben over de hoogte van de huur (onder of boven de liberalisatiegrens) én over de vraag of het betreffende appartement geldt als intramuraal of als ‘scheiden wonen zorg’. Volgens de Belastingdienst gaat het niet om de huursom die corporaties ontvangen van de zorginstelling, maar om de hoogte van de huur die de instelling vraagt aan de zelfstandig hurende cliënt. Voor de privacy aspecten verwijzen we u naar ons artikel over de woningtoewijzing: dezelfde principes spelen hier een rol.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: