Achtergrond

Gezocht: eigen invloed van mensen met ernstige beperkingen

06 mei 2013

Zorgaanbieders die actief werken aan het versterken van de eigen invloed van mensen met zeer ernstige meervoudige beperkingen (EMB) kunnen tot 1 juni een aanvraag indienen voor een werkplaats. Binnen zo’n werkplaats wordt de werkzame methodiek systematisch beschreven en uitgewerkt en aangetoond dat de methodiek in de praktijk of wetenschappelijk is beproefd.

De aanpak is praktisch toepasbaar voor en door directe ondersteuners van mensen met EMB en laat zich gericht verspreiden en implementeren. De aanpak wordt methodisch beschreven voor begeleiders. Ook worden voorbeelden en ervaringen uit de praktijk beschreven. De vorm van het eindproduct kan variëren maar moet wel inspirerend en creatief zijn, zodat professionals bereid zijn hun gedrag te veranderen.

Beste ideeën
Fonds NutsOhra stelt jaarlijks 25.000 euro beschikbaar voor het samen met de werkvloer uitvoeren van de werkplaats. Het Kennisplein Gehandicaptensector biedt begeleiding bij de uitvoering en verzorgt samen met het Platform EMG voor gerichte verspreiding van het werkplaatsproduct.
Aanmelden van een idee voor een werkplaats kan dus tot 1 juni. Uit de inzendingen worden voor 15 juni de drie beste ideeën gekozen. De indieners worden uitgenodigd hun werkplaatsidee verder uit te werken tot een projectvoorstel. Een commissie van de drie samenwerkende kennisorganisaties kiest een winnaar, met wie afspraken worden gemaakt over start en inrichting van de werkplaats op het Kennisplein Gehandicaptensector. Meer informatie is te vinden op de website www.kennispleingehandicaptensector.nl. Contactpersoon is Hilair Balsters, senior programmamedewerker kwaliteit van Vilans: h.balsters@vilans.nl.