Achtergrond

Herdenken

25 oktober 2012

In het najaar is het Allerzielen, het moment waarop de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Het stilstaan bij het leven van overleden medecliënten is heilzaam. Bij Abrona, Fatima en ’s Heeren Loo zijn er speciale gedenkplaatsen voor ingericht.

Bij Abrona loopt het herdenken als een rode draad door de geschiedenis van de instelling. Daarom werd vorig jaar een nieuwe gedenkplek in gebruik genomen op Sterrenberg, Huis ter Heide. Als gevolg van een herinrichting van het terrein is de oude begraafplaats voor medewerkers en cliënten opgeheven. Om niet alle herinneringen aan de begraafplaats uit te wissen, werd besloten om zowel oude grafstenen als gebeeldhouwde platen te gebruiken om de huidige gedenkplaats mee in te richten.
In de glazen vitrinekast wordt de mogelijkheid geboden om gedurende een jaar persoonlijke eigendommen en een foto van een overleden cliënt te plaatsen. In de stalen frames worden de namen van overleden cliënten gegraveerd.
Fatima Zorg heeft op haar eigen terrein een herdenkingsmuur waar herinneringen aan cliënten bewaard worden in nisjes. Elk jaar is er in begin november een gedachtenisviering voor ouders, begeleiders en medecliënten waarin cliënten die in het afgelopen jaar zijn overleden worden herdacht. Dan worden ook de nisjes ingericht met voorwerpen die in verband staan met de overledenen. Die worden maximaal een jaar in de nisjes bewaard. Daarna worden de voorwerpen teruggegeven.
Bij ’s Heeren Loo zijn de vitrines in de gedenkmuur op het terrein Willem van den Bergh in Noordwijk gevuld met persoonlijke, dierbare spullen van de overleden cliënt en een mooie foto. Regelmatig lopen cliënten en begeleiders die iemand moeten missen even langs zo’n nis. Het ritueel biedt herkenning en troost.

Namen Noemen
Zorginstelling Amerpoort herdenkt cliënten met het evenement Namen Noemen, dit jaar voor de derde keer. Met een wandelroute in de schemering over het terrein in Baarn langs kunst en gedichten is er aandacht voor het geleefde leven van medecliënten. Fakkels, vuurkorven, lantaarns en strooilichten verlichtten de tocht. Elk jaar is er grote belangstelling voor.

Als een vlinder

Activiteitencentrum Peppelrode in Emmeloord gedenkt de cliënten die er niet meer zijn met een memory wall vol kleurrijke vlinders met foto’s van de overledenen. Zo verdwijnt een dierbare nooit voorgoed: ‘Als een vlinder die weg fladdert naar het licht. Voor altijd in ons hart, de deur is niet dicht.’