Achtergrond

Het goede in gedoe: Ethische dilemma’s in de zorg In de coronaperiode

26 januari 2021

Als het afgelopen jaar ons iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat vanzelfsprekende manieren van leven, wonen en werken niet zo vanzelfsprekend zijn als we dachten. In het dagelijks werk in de langdurende zorg leverde dit veel nieuwe protocollen, richtlijnen en regels op. Er werden speciale covid-teams opgericht die moesten helpen bij zorg in moeilijke situaties. Dat die moeilijke situaties er in de praktijk waren, werd al snel duidelijk. Gewone werksituaties kunnen al lastige beslissingen en gedoe opleveren, laat staan beslissingen in tijden van crisis. Crisissituaties rond corona maken het nemen van goede beslissingen alleen maar moeilijker.

Vilans heeft dit overzicht gemaakt voor mensen die te maken hebben met ingewikkelde besluitvorming, waarin visies en waarden botsen. We denken aan teamleiders, behandelaren, verpleegkundigen en verzorgenden, zorgmedewerkers, bestuurders, meewerkend coördinatoren en geestelijk verzorgers, ofwel iedereen die hier beroepshalve in de praktijk mee te maken heeft. Ook voor cliënten en naasten is dit document bedoeld, ook zij hebben immers te maken met botsende waarden en ingewikkelde besluitvorming.

ethische dilemma's in de zorg

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: