Achtergrond

Kenniscollectie ‘Bewegen is gezond’ beschikbaar voor andere instellingen

12 december 2013

De fitheidstesten en beweegprogramma’s die speciaal voor mensen met visuele en ernstige verstandelijke beperkingen zijn ontwikkeld door fysiotherapeute Aly Waninge (Visio) zijn online beschikbaar voor professionals in de zorg. Al zeker vijfenzeventig professionals hebben sinds 2008 een pakket aangevraagd.

De programma’s bevatten een handleiding voor het meten van de fitheid van cliënten en het duurzaam inpassen van het beweegprogramma in de hele organisatie. ‘We zijn een aangepast beweegprogramma gaan opzetten omdat bestaande programma’s onvoldoende rekening houden met de beperkingen van deze cliënten’, zegt Aly Waninge. Veel cliënten bij Visio hebben naast een visuele beperking een verstandelijke en soms ook een motorische beperking. ‘Toen wij ermee begonnen in 2006, waren er nog geen andere beweegprogramma’s voor mensen met meervoudige beperkingen op de markt. Bewegen is voor deze doelgroep niet vanzelfsprekend, sporten al helemaal niet. Daarom hebben we ingezet op beweging in het dagelijks leven.’

 

Han Nakkenprijs

Het programma, dat samen met andere professionals is ontwikkeld, werpt bij Visio zijn vruchten af, zegt Aly Waninge. ‘Al onze cliënten hebben een beweegprogramma voor ten minste een half uur per dag. Dat wordt jaarlijks gemonitord en zo nodig aangepast. Soms is een extra fitnessprogramma nodig. Fysiotherapeuten, bewegingsagogen en begeleiders zijn anders gaan samenwerken om de programma’s zowel therapeutisch als in de vrije tijd in te zetten. De kans op gezondheidsproblemen door gebrek aan beweging wordt door dit programma kleiner.’

Voor de basistest fitheid, waarop Waninge promoveerde, ontving ze in 2009 de Han Nakkenprijs. Vorig jaar kreeg ze voor haar proefschrift ook nog de Proefschriftprijs. Alle documenten en handleidingen zijn te vinden op www.visio.org/bewegen-is-gezond<http://www.visio.org/bewegen-is-gezond