Nieuws

Kenniscollectie 'Bewegen is gezond' van Visio online

04 november 2013

Vanaf maandag 4 november staat de nieuwe kenniscollectie 'Bewegen is gezond' op de website van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. De collectie biedt professionals die werken met mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking praktische methodieken om de fitheid en gezondheid van hun cliënten te meten en te verbeteren. Dit alles met het doel de participatie van deze cliënten te vergroten en bij hen een gezonde leefstijl te realiseren. De kenniscollectie is te vinden op www.visio.org/bewegen-is-gezond.

Voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking zijn voldoende beweging en gezondheid niet vanzelfsprekend. Hierdoor hebben zij een verhoogd risico op het krijgen van gezondheidsproblemen, vaak ook als gevolg van motorische beperkingen. Om die reden is het van belang dat deze mensen gaan bewegen. Door een goede fysieke fitheid nemen gezondheidsrisico’s af en nemen welbevinden en kwaliteit van leven toe.

Gezonde leefstijl bevorderen
Visio is al vanaf 2006 actief in het stimuleren van een gezonde leefstijl van haar cliënten. Niet voor niets stelde het expertisecentrum in 2011 een bijzonder lectoraat in aan de Hanzehogeschool Groningen. Dit levert een bijdrage aan participatie en een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke en visuele beperking. Vanuit dit lectoraat heeft lector
dr. Aly Waninge, met inbreng van professionals van Visio De Brink en studenten van de Hanzehogeschool, het programma Bewegen naar Gezondheid ontwikkeld.

Han Nakkenprijs
Eerder schreef Waninge al de Basistestset Fitheid. Voor haar promotieonderzoek, dat het resultaat was van dit meetinstrument, ontving zij eind 2010 de Han Nakkenprijs. Het programma Bewegen naar Gezondheid is een vervolg op de Basistestset. Beide staan nu online op de Visio-website onder Bewegen is gezond, bedoeld voor fysiotherapeuten, diëtisten, bewegingsagogen en persoonlijk begeleiders. Naast de Han Nakkenprijs mocht Waninge in 2012 ook de Proefschriftprijs in ontvangst nemen voor haar promotieonderzoek.

Presentaties tijdens congressen     
Bij presentaties tijdens twee congressen deze week, besteedt Aly Waninge aandacht aan de nieuwe kenniscollectie. Maandag 4 november verzorgde zij een workshop Implementatie en borging van bewegen in de gehandicaptenzorg tijdens het landelijk congres Bewegen in de langdurige zorg. Vrijdag 8 november houdt zij een plenaire lezing tijdens de landelijke dag EMB gedragsdeskundigen en onderzoekers plenair. Deze draagt de titel Van praktijkvraag naar wetenschappelijk onderbouwde antwoorden.