Achtergrond

Kort nieuws juni

11 juni 2013

Niks te Gek! - De NTR zendt een nieuwe reeks afleveringen uit van het programma Niks te Gek! waarin Johan Overdevest mensen met een verstandelijke beperking helpt hun wens te vervullen. Elke week om 16.35 uur op Ned. 2.

Join2move – Speciaal voor artrosepatiënten heeft het Nivel een gratis online beweegprogramma gemaakt, Join2move. Bewegen maakt de pijn minder hevig. Deelnemers leren dat ervaren. www.artroseinbeweging.nl

Regie - Brancheorganisatie Actiz pleit in een brief aan staatssecretaris van Rijn van VWS om strakkere regie op de transitie van AWBZ naar kern-AWBZ en WMO. ‘In vergelijking met de jeugdzorg loopt de transitie van de langdurige zorg heel ver achter.’

Malaika - De tv-soap Malaika (RTL5), die een positief en realistisch beeld wilde geven van werken in de zorg, moet stoppen. Er was onvoldoende geld voor, schrijft initiatiefnemer Actiz.

42.000 - Als het Kabinet niet snel met oplossingen komt, verliezen eind dit jaar 42.000 mensen hun persoonsgebonden budget. Zij zitten onder de tien uursgrens begeleiding per week. Dat zegt belangenorganisatie Per Saldo. Staatssecretaris Van Rijn beslist binnenkort over deze groep.

Nieuw Zorgen - Gemiva-SVG Groep, Pameijer en Odion hebben de intentie uitgesproken samen te werken aan het slim toepassen van technologie in de gehandicaptenzorg en het slimmer organiseren van de zorg onder de naam Het Nieuwe Zorgen.

Zelfstandig reizen - Cliënten van Sherpa kunnen stap voor stap zelfstandig met het ov leren reizen met behulp van hun mobiel en ov-kaart. Om dat bekender te maken, konden de cliënten onlangs vragen stellen aan een buschauffeur on tour langs zeven locaties van Sherpa.

Oorsuizen - Koninklijke Kentalis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis geven samen informatiemiddagen over tinnitus/oorsuizen, en hoe je de klachten kunt verlichten. Waar en wanneer is te vinden op www.kentalis.nl/agenda.

Spraakzaam - Op het eerste landelijke evenement SpraakSaam, op 14 juni, ontmoeten zeshonderd jongeren met een taalstoornis elkaar in De Flint in Amersfoort. Ook worden twee tools gepresenteerd. Meer informatie: www.spraaksaam.com.

Medicijnen - De kwaliteit van de farmacie in Nederland is goed en toekomstgericht. Er zijn wel knelpunten in contractering en medicatieoverdracht. Dat constateren NZa en Verkenners extramurale farmacie in twee rapporten.

Verspilling - Bijna de helft van de mensen die zich meldden bij het Meldpunt Besparingen in de zorg van vier koepels van patiënten- en cliëntenorganisaties heeft ervaringen met onnodige diensten en handelingen in de zorg. De organisaties willen dat eerst de verspilling wordt aangepakt voordat er wordt bezuinigd.

Managers – Managers in welzijns- en zorgorganisaties kunnen leren het creatieve potentieel van medewerkers aan te spreken in een lerend netwerk voor managers van Movisie. Doel is goed voorbereid zijn op de grote veranderingen in zorg en welzijn. Aanmelden kan via www.movisie.nl/trainingen/waarderend-veranderen.

Carpe Diem - Stichting Carpe Diem wil hulp bieden aan kinderen met een beperking waar alle subsidieregelingen tekort schieten. Elk jaar selecteren de vrijwillige bestuursleden projecten uit de aanmeldingen via www.carpediem-ulvenhout.nl. Het geld komt van schenkingen.

Zorgveilinghuis - Het Zorgveilinghuis verkoopt beeldende kunst die gemaakt is in zorginstellingen aan particulieren. De organisatie zoekt nog mensen die kunnen helpen met het digitaliseren van kunstwerken. www.zorgveilinghuis.nl