Maatschappelijke beweging: ‘Met een minder ingewikkelde samenleving komt iedereen verder’

Een maatschappij waarin iedereen meedoet, en de kans krijgt te leren en ontwikkelen. Dat is een van de ambities van de VGN. En dat kunnen we alleen samen met anderen bereiken. Boris van der Ham en Arend Vreugdenhil vertellen hoe we daar het afgelopen jaar aan gewerkt hebben.

Buurtcirkel Pameijer

Vreugdenhil: ‘We willen natuurlijk dat alle mensen met een beperking kunnen meedoen. Het afgelopen jaar hebben we extra aandacht gehad voor een specifieke doelgroep: mensen met een licht verstandelijke beperking. De reden is dat het een heel grote groep mensen is, de schatting van het SCP is meer dan een miljoen. En steeds meer van hen doen een beroep op zorg. Logisch ook, want ze kunnen steeds moeilijker meekomen in een samenleving die ingewikkelder wordt. Wij draaien het liever om: als de maatschappij minder ingewikkeld is, en meer sensitief is voor wat mensen met een licht verstandelijke beperking nodig hebben, kunnen veel problemen worden voorkomen.’

Concreet en inspirerend

Vreugdenhil: ‘Het kán gewoon! Samen een inclusieve samenleving realiseren. Daar zijn nu al prachtige lokale voorbeelden van. Zoals de buurtcirkels van Pameijer. Cliënten wonen daar op zichzelf, en zijn tegelijkertijd écht onderdeel van de buurt. Zo eten ze af en toe met buren, of doen ze samen klussen in huis. Op die manier ontstaat een sociaal netwerk. Eind 2021 zijn we gestart met het verzamelen van deze voorbeelden. En daar gaan we in 2022 meer door.’

Van der Ham: ‘Hoe zijn de organisaties achter dit soort voorbeelden te werk gegaan? Waar liepen ze tegenaan? En wat hielp om dat weer op te lossen? Dat laten we zien op een platform dat we dit jaar ontwikkelen. Zo maken we de Visie 2030 concreet, en inspireren we organisaties om er ook mee aan de slag te gaan.’  

Op de agenda

Van der Ham: ‘Verder hebben we dit jaar onder meer media-aandacht gezocht voor de doelgroep mensen met een lvb. En we hebben lobby gevoerd om de problemen van deze mensen op de politieke agenda te krijgen. Bijvoorbeeld in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Komend jaar gaan we hiermee verder. Dan wordt ook de toekomstagenda van het ministerie van VWS concreter. En kunnen we daar verder mee aan de slag.’

Vreugdenhil: ‘We willen dit samen met andere organisaties en gemeenten doen, door bijvoorbeeld onze expertise over leven met een lvb met hen te delen. In 2021 hebben we dat onder meer gedaan met de strategiekit ‘Plaats voor iedereen’ voor gemeenten. Deze kit hebben we samen met een aantal gemeenten en mensen met een lvb gemaakt. Gemeenten, maar ook andere organisaties, kunnen hem gebruiken om hun dienstverlening inclusiever te maken. Gewoon meteen morgen al.’

Sámen met anderen

Van der Ham: ‘Partijen die werken voor of met mensen met een licht verstandelijke beperking hebben hun kennis gedeeld tijdens de talkshowreeks ‘LVB doet mee’. Bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, en professionals van politie en justitie. Deze bijeenkomsten organiseerden we samen met de ministeries van VWS en J&V en vier grote gemeenten. Tijdens de bijeenkomsten stond bewustwording centraal én de vraag: welke rol kun je spelen? Hoe kun je bijvoorbeeld zorgen dat je een lvb vroeg herkent en er op de juiste manier bij aansluit bijvoorbeeld in je communicatie en dienstverlening? Hoe kunnen obstakels die meedoen belemmeren worden weggenomen? Die kennis helpt bij het bereiken van het hogere doel: zorgen dat de samenleving ook toegankelijk is voor mensen met een lvb.’