Achtergrond

Maatschappelijke beweging: ‘Een samenleving voor iedereen? Dat is het resultaat van veel kleine acties’

05 april 2023

Krachtige coalities smeden, kennis delen, en inspirerende voorbeelden nog beter zichtbaar maken. Dat zijn manieren waarop we het afgelopen jaar gewerkt hebben aan maatschappelijke beweging. Boris van der Ham en Annette Imhof vertellen erover.

homepage plaatsvooriedereen.nl foto's en tekst plaats voor iedereen
De homepage van de website www.plaatsvooriedereen.nl. Ervaringsdeskundigen wijzen je de weg!

Imhof: ‘Onze droom voor 2030 is een handicapvriendelijke samenleving, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en wederkerigheid. En daar zijn we ook het afgelopen jaar mee aan de slag gegaan. Zo maakten we de Dag van de Begrijpelijke Communicatie mogelijk. Tijdens deze dag deelden sprekers van onder meer de NOS, Steffie.nl en Taal voor Allemaal hun kennis met zo’n 100 communicatiemedewerkers, zorgmedewerkers en ervaringsdeskundigen.’

Samen met de buurt

‘Aan de andere kant hielpen we aanbieders van gehandicaptenzorg om belangrijke thema’s voor mensen met een beperking meer over het voetlicht te brengen bij de lokale politiek’, vervolgt Imhof. ‘Dat deden we rond de gemeenteraadsverkiezingen met een workshop Lokale belangenbehartiging. Verder organiseerden we weer een Lab 2030, dit keer over kansen creëren in de buurt. Organisaties in de gehandicaptenzorg en lokale partners zagen goede voorbeelden, deelden ervaringen en definieerden met experts en ervaringsdeskundigen werkzame principes.’ 

Van der Ham: ‘In 2022 zijn we daarnaast wat verder de diepte in gedoken. Wij willen als vereniging onderdeel zijn van de beweging naar een samenleving waar iedereen volwaardig mee kan doen. En tegelijkertijd willen we die beweging op gang helpen en houden. De vraag is: hoe? Dat hebben we geformuleerd in een werkagenda en een werkplan.’ 

Meters maken

Het komt erop neer dat we op drie manieren aan het werk gaan’, legt Van der Ham uit. ‘Allereerst willen we focus aanbrengen. Niet álles doen, echt iets voor elkaar krijgen. Het komende jaar is dat thema werk. Dus we zitten aan tafel met werkgevers om voor meer arbeidsplaatsen te zorgen, en samen ook de barrières te slechten die in de weg staan. Daar hebben we ook de overheid bij nodig als het om te ingewikkelde regelgeving gaat. Daarnaast gaan we uit van groot denken, klein doen. Onze ambities reiken ver, maar maatschappelijke beweging gaat over het resultaat van heel veel kleine acties. Bijvoorbeeld de zichtbaarheid van mensen met een beperking in onze samenleving. En dat hangt weer samen met de derde richting: we delen mooie voorbeelden uit het land, zodat anderen geïnspireerd worden, en het voorbeeld kunnen volgen. In 2022 hebben we bijvoorbeeld gewerkt en gebouwd aan een online platform: Leven is meedoen dat begin 2023 live gaat.’

Imhof: ‘We houden van krachtige coalities. Want samen kunnen we écht in actie komen voor de juiste beweging op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Een mooi voorbeeld daarvan is de website plaatsvooriedereen.nl. Deze website geeft dienstverleners, zoals gemeentes en maatschappelijke organisaties, alles wat ze nodig hebben om hun communicatie en dienstverlening inclusiever te maken voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Met een coalitie van gemotiveerde en positieve partners ontwikkelden we de site. Dit waren de LFB, de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Hardenberg, Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Ook de VNG, Divosa, Humanitas DMH en Middin waren betrokken. Het ministerie van VWS ondersteunde ons erbij.’

In the spotlight

Van der Ham: ‘Lvb is ook een van de zes thema’s die het ministerie van VWS formuleerde in de Toekomstagenda voor de zorg aan mensen met een beperking. We hebben ons ervoor ingezet dat in de uitwerking van deze agenda aandacht is voor de continuïteit van zorg aan jongvolwassenen met een lvb. De jeugdwet moet daarvoor worden aangepast. Maar er is nog veel meer voor nodig. Daar is het afgelopen jaar vanuit de Toekomstagenda mee gestart.’

Imhof: ‘Meedoen betekent ook: zichtbaar zijn en plezier maken. Daarom organiseerden we samen met Netwerk Mediawijsheid en Amerpoort de vierde landelijke editie van de Special Media Awards, voor mensen met een verstandelijke beperking die zelf media maken. Het was een geweldig positief evenement. Met als presentatoren Kevin van den Berg en Irene Moors. En natuurlijk met een rode loper, livemuziek, en reporters.’

Meer lezen

Dit artikel is een onderdeel van het jaarverslag van de VGN over het jaar 2022.