Lab 2030 levert heel concrete bijdragen aan een betekenisvol leven voor mensen met een beperking

Met Lab 2030 creëert de VGN een maatschappelijke beweging op concrete thema's. Beoogd resultaat is een samenleving waarin gewoon meedoen centraal staat en waarin iedereen een betekenisvol leven heeft op zijn eigen manier. Dit voorjaar startte de vierde editie van het Lab met als thema ‘Weg met traditionele dagbesteding’. Maar, wat is een Lab precies en wat levert het op?

Lab2030 Meetup Lab3 Ons Tweede Thuis
Het team van Ons Tweede Thuis presenteert haar resultaten tijdens de meet-up van Lab 3 'Kansen creëren in de buurt'. Foto: Angela Jutte

Minder kletsen, meer proberen 

Met ongekookte spaghettistengels, marshmallows, plakband en papier leren hoe je kunt werken aan een prototype... Saai is Lab 2030 allerminst. En dat is precies de bedoeling: minder kletsen, minder schrijven, meer doen door te proberen, fouten maken en leren. ‘Lab 2030 is een innovatieve werkwijze met heel concrete resultaten’, zegt Sjors de Ruiter, projectbegeleider bij de VGN. ‘Geen grote organisatieverandertrajecten, maar kleine stappen die echt het verschil maken in het leven van mensen met een beperking.’  

Inspiratie kick-off 

In Lab 2030 pakt het VGN-bureau een enthousiasmerende rol om VGN-leden bij elkaar te brengen en in de actiestand te zetten. Aan elk Lab doen tien organisaties mee – in dit vierde Lab zelfs twee keer tien, vanwege het succes. Elk Lab bestaat uit drie fases. Het begint met een inspiratie kick-off van een dagdeel, waarin organisaties goede voorbeelden met elkaar delen rond het centrale thema van het Lab. Het derde Lab had bijvoorbeeld als thema ‘Kansen creëren in de buurt’. Het vierde Lab dat nu aan de gang is heeft als thema ‘Weg met traditionele dagbesteding’. Aan de kick-off kan iedereen meedoen. Na de kick-off vindt een selectie plaats welke organisaties het verdere traject van het Lab doorlopen.  

Veranderen en vernieuwen

Na de kick-off volgt een experimenteertraject van zes tot acht maanden. Dit is het zwaartepunt van het Lab. Er zijn in deze fase vier trainings- en inspiratiedagen (Labdagen) waarop alle deelnemers bij elkaar komen en concreet aan de slag gaan met het thema. Niet oeverloos overleggen, maar vooral doen. Ze formuleren een doel, gaan onderzoeken, leren, ontwerpen, experimenteren en daarmee veranderen en vernieuwen. Experts en ervaringsdeskundigen uit de sector geven praktische tips. Tussen de Labdagen door werken deelnemers binnen hun eigen organisaties aan de opdrachten en doelen, waarbij ze hulp krijgen van een coach vanuit het VGN-bureau. Na het experimenteertraject volgt een afsluitende meet-up van een dagdeel. Hierin delen de deelnemende organisaties hun resultaten en hun geleerde lessen.  

'Nu hebben we meer contact met mensen uit de buurt’ 

Zo realiseerde zorgorganisatie Zideris dankzij het derde Lab ‘Kansen creëren in de buurt’, mooie samenwerkingen met buurtbewoners. Gezamenlijk werd een Paarse Borrel georganiseerd, er kwam een buurtcafé en bewoners van Zideris verrichten structureel tuinwerkzaamheden in de wijk. ‘We zaten gevangen in onze eigen wereld. Nu hebben we meer contact met mensen uit de buurt’, aldus een bewoner. Het team van zorgorganisatie PSW bereikte met datzelfde Lab dat een van haar bewoners zelfstandig honden van buurtbewoners kan uitlaten. ‘Dat vergroot haar netwerk, het geeft invulling van haar vrije tijd, het ontwikkelt haar zelfvertrouwen en voor de wijk biedt het ondersteuning op de hulpvraag die er is.’ 

Groot denken en klein doen 

‘Heel praktische oplossingen dus’, geeft De Ruiter aan. 'En dat is precies het doel van Lab 2030: praktische oplossingen om gewoon meedoen in de maatschappij te realiseren. Groot denken en klein doen, is het motto. Dan merk je dat klein doen vaak grootste effecten heeft. Daarmee levert Lab 2030 heel concreet een bijdrage aan een betekenisvol leven voor mensen met een beperking in de gemeenschappen waar ze onderdeel van (willen) zijn. Het hogere doel van Lab 2030 is om een netwerk van vernieuwers te creëren die met hun projecten een maatschappelijke beweging op gang brengen. Door nieuwe verbindingen en samenwerkingen aan te gaan in hun eigen omgeving. Passend bij Visie 2030

Weg met traditionele dagbesteding 

In het voorjaar startte de vierde editie van Lab 2030. Twintig zorgorganisaties werken met het thema ‘Weg met traditionele dagbesteding’. Een prikkelende titel, bedoeld om mensen in beweging te krijgen. Deelnemers gaan op zoek naar vernieuwende vormen van dagactiviteiten voor mensen met een complexe zorg- of begeleidingsvraag. Meer in verbinding met de buurt, meer gericht op ontwikkeling en meer gericht gebruik van technologie.  

Aanmelden voor de meet-up 

Op 23 januari 2024 presenteren de twintig organisaties hun resultaten en geleerde lessen tijdens de meet-up die voor iedereen toegankelijk is. Wil je erbij zijn? Via onderstaand formulier kun je, vrijblijvend, je interesse kenbaar maken. Je komt dan op de interesselijst te staan, waarna wij je ruim voor de meet-up benaderen voor definitieve deelname. De meet-up vindt op 23 januari in de middag plaats, in het midden van het land. 

Meer informatie 

Benieuwd welke resultaten de tien deelnemende organisaties boekten met de derde editie van Lab 2030 ‘Kansen creëren in de buurt’? Je leest het in het artikel tien tips voor community building: de opbrengst van Lab 2030 Kansen creëren in de buurt. 

Aanmeldformulier interesselijst meet-up 23 januari 2024

Deze pagina is een onderdeel van