Nieuws

Start nieuw Lab 2030: Weg met traditionele dagbesteding

24 februari 2023

De VGN start in maart met een vierde oplossingenlab, Lab 2030. Dit keer gaan zorgorganisaties aan de slag met het thema dagbesteding: weg met traditionele dagbesteding en op naar vernieuwende activiteiten voor mensen met een intensieve zorg- en/of begeleidingsvraag . Bedoeld om mensen met een intensieve zorgvraag een plek in de samenleving te bieden. Dit lab past ook heel goed bij kanslijn 1 van het landelijk akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Wil je meedoen? Meld je aan.

Dagbesteding

Activiteiten in verbinding met de samenleving 

Weg met traditionele dagbesteding! Dit is nogal een uitspraak he? Hoewel we trots mogen zijn op de ontwikkeling die dagbesteding heeft doorgemaakt de afgelopen decennia, zien we ook een andere ontwikkeling. Te veel mensen met een intensieve zorg- en/of begeleidingsvraag zijn onzichtbaar in onze maatschappij. En zij worden te weinig uitgedaagd tijdens de activiteiten die zij doen. Zorgorganisaties, en mogelijk ook de jouwe, zijn zoekende hoe ze voor deze groep vernieuwende activiteiten organiseren. Activiteiten gericht op gezien worden en meedoen in de samenleving, op ontwikkeling (hoe klein de stapjes ook zijn) en meer gebruik makend van technologie. Kortom: volledig in lijn met Visie 2030 en ook passend bij kanslijn 1 (en ook 5) van het landelijk akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg.

Samen maken we verschil 

Dit is geen gemakkelijke uitdaging. Toch willen we die strijd samen aan te gaan. Dan doen we met Lab 2030 nummer vier: Weg met traditionele dagbesteding. Vanuit het motto ‘groot denken, klein doen’ maken we het verschil en creëren we een maatschappelijke beweging. Samen gaan we aan de slag en willen we nieuwe initiatieven onderzoeken en daarmee experimenteren.  

Stap een: inspiratie kick-off  

Lab 4 begint met een online inspiratie kick-off op donderdag 30 maart van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens deze twee uur durende bijeenkomst, staat een aantal goede voorbeelden centraal. Want die zijn er gelukkig. Met de online deelnemers kijken we naar de werkzame elementen van deze voorbeelden van activiteiten voor mensen met een intensieve zorgvraag. Het levert praktische kennis op die direct in de praktijk is toe te passen. Iedereen die wil kan deelnemen aan de kick-off, ook als je verder niet wilt deelnemen aan het vervolgtraject van het Lab (het experimenteertraject). Wil je erbij zijn? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in. 

Stap twee: experimenteertraject 

Na de kick-off gaat het Lab in april verder met een experimenteertraject. Hierin gaan tien organisaties uit de gehandicaptenzorg gedurende een traject van een half jaar samen experimenteren met het thema ‘dagbesteding voor mensen met een intensieve zorgvraag’. Er zijn in die periode vier inspiratiedagen (Labdagen) en tussendoor gaan de organisaties aan de slag met opdrachten. Experts uit de sector geven praktische tips en een coach vanuit de VGN helpt de organisaties met de voortgang. Iedereen die wil, kan deelnemen aan het experimenteertraject. Je hoeft niet per se bij de kick-off aanwezig te zijn geweest om mee te doen aan het experimenteertraject. Wel is het zo dat er maximaal tien organisaties kunnen meedoen. Wees er dus snel bij. Aanmelden voor het experimenteertraject kan via onderstaand formulier uiterlijk tot en met 7 april. 

Via onderstaand formulier kan je aangeven of je wilt deelnemen aan alleen de kick-off op 30 maart van 10.00 tot 12.00 uur, aan alleen het experimenteertraject dat in april start, of aan beide. 

Meer informatie Lab 2030 

Het doel van Lab 2030 is om praktische oplossingen te ontwikkelen om Visie 2030, oftewel een betekenisvol leven en gewoon meedoen in de maatschappij, te realiseren. Lab 2030 is een innovatieve werkwijze waarin doen centraal staat. Tien zorgorganisaties gaan samen aan de slag rondom één thema. In totaal zijn er drie fases: 

  1. een inspiratie kick-off om goede voorbeelden te delen rond het centrale thema. 
  2. een experimenteertraject waarin tien organisaties gedurende zes tot acht maanden gaan experimenteren.  
  3. een afsluitende meet-up waarin geleerde lessen worden gedeeld. 

Het experimenteertraject is voor mensen die in de praktijk werken. Er is geen budget nodig. De enige voorwaarde is commitment van de deelnemers en ook van het management en het bestuur van hun organisatie. Neem dan contact op met Sjors de Ruiter: sderuiter@vgn.nl

Het vorige Lab had als thema ‘kansen creëren in de buurt’. De resultaten van dat Lab lees en zie je hier

Ik neem deel aan de online kick-off op 30 maart van 10.00 tot 12.00 uur
Ik heb interesse in het experimenteertraject dat in april start
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.
portretfoto van Sjors de Ruiter
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sjors de Ruiter