Nieuws

Lab 2030 Kansen creëren in de buurt: welke ervaringen hebben organisaties opgedaan?

06 december 2022

Hoe ontstaat er meer verbinding tussen mensen met een beperking en de buurt waarin zij wonen? En, welke rol spelen zorgorganisaties daarin? Op 24 januari 2023 delen tien zorgaanbieders hun ervaringen met community building. Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en op zoek naar inspiratie? Wees welkom!

Lab 2030 

De bijeenkomst vindt plaats op 24 januari 2023 (van 14.00 tot 17.00 uur) in theater Aan de Slinger in Houten. Het is de afsluiting van het experimenteertraject van het Lab 2030 Kansen creëren in de buurt. Dit Lab is een initiatief van de VGN bedoeld om samen met zorgorganisaties te werken aan thema’s als eenzaamheid en het (verder) ontwikkelen van sociale netwerken en gemeenschappen. Vaak zijn de oplossingen voor urgente uitdagingen zoals de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt dichterbij dan je denkt. Bijvoorbeeld gewoon in de buurt van jouw zorgorganisatie. 

Delen van ervaringen 

Een half jaar lang werkten de tien organisaties samen met experts aan het creëren van kansen in de buurt: hoe werk je structureel aan buurtgericht werken en hoe ben je als organisatie echt van betekenis voor de buurt en de buurt voor jou? Wat zijn successen en wat kun je beter niet doen? Tijdens de meet-up presenteren zij hun experimenten en hun ervaringen. Iedereen die bezig is of wil zijn met kansen creëren in de buurt is welkom: zorgorganisaties (VGN-leden), maar ook samenwerkingspartners, andere relevante partijen of (buurt)initiatieven. 

Blijvend bewegen 

We kijken ook naar de toekomst. Samen met alle aanwezigen denken we na over het vervolg. Hoe kunnen we deze ingezette beweging vasthouden, versterken en zelfs uitbreiden? Beweeg je mee? Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:  

  • 13:30 uur Inloop   

  • 14:00 uur Inhoudelijke inspiratie (onder andere over community building) gekoppeld aan ervaringen van deelnemende organisaties en debat over het vervolg  

  • 16:30 uur Afsluitende (netwerk)borrel  

Er zijn een beperkt aantal fysieke plekken beschikbaar, dus wees er snel bij. Via het aanmeldformulier in dit artikel reserveer je een plekje. Digitaal aansluiten is ook mogelijk.  

Meer informatie 

Lab 2030 Kansen creëren in de buurt is een initiatief van de VGN voortvloeiend uit Visie 2030, een betekenisvol leven voor iedereen. Het Lab begon met een inspiratiesessie waarin de aanwezigen met elkaar spraken over het ontwikkelen van sociale netwerken en verbindingen in de buurt aan de hand van drie mooie praktijkvoorbeelden. Vanuit die inspiratiesessie ontstond het experimenteertraject waarin zorgorganisaties daadwerkelijk aan de slag gingen. De resultaten presenteren zij tijdens de meet-up op 24 januari waarvoor je je via dit aanmeldformulier kan aanmelden. De meet-up vindt plaats in theater Aan de Slinger in Houten. Op de website van het theater is meer informatie te vinden over de bereikbaarheid.  

Ronella Bleijenburg