Achtergrond

Onze Visie 2030: een betekenisvol eigen leven, gewoon meedoen

Nederland heeft in 2030 een samenleving waarin mensen met een beperking kunnen meedoen. Een samenleving waarin iedereen een betekenisvol leven kan leiden, ongeacht de zwaarte van een beperking. Dat is onze droom, het hart van het Visie 2030 traject dat de VGN in samenwerking met heel veel partijen is gestart.

Boksend meisje met Down

Het begon allemaal met de vraag: Hoe ziet de gehandicaptenzorg eruit in 2030? In 2019 en 2020 is een groot aantal bijeenkomsten gehouden over die vraag met VGN-leden, mensen met een beperking, hun netwerk, professionals en maatschappelijke organisaties. Er werd gesproken over de toekomst, over dromen, over samen met lef en liefde een samenleving creëren waarin echt iedereen een betekenisvol leven kan leiden, ongeacht de zwaarte van de beperking en in de wetenschap dat de invulling van wat een betekenisvol leven is, heel verschillend is.

Visiedocument

Het dromen en het praten leidde tot een Visiedocument waarin onze toekomstdroom beschreven staat. Ons visiedocument  is zowel een verhaal voor 2030, als een agenda voor de korte termijn. We beschrijven in dit document de belangrijkste uitdagingen voor de gehandicaptenzorg. We vertellen onze toekomstdroom (het hart van onze visie) en ambities voor de thema’s (groeigebieden) waarin we extra willen investeren.

Samen, in coalities

Dat beschrijven we niet in detail. Juist omdat we veel acties samen met mensen met en zonder beperking, professionals en maatschappelijke partners in verschillende coalities willen vormgeven. De agenda zoals we die nu beschreven hebben, zijn onze eerste stappen op weg naar 2030. Op weg naar een samenleving waarin we samenleven en het hebben van een beperking minder bijzonder wordt. 

Het verhaal van Jeroen

Het verhaal van onze Visie 2030 leggen we uit aan de hand van onderstaande tekenfilm met het verhaal van Jeroen. Jeroen is 32, keeper, taartenbakker en hij is verliefd op Sandra. Oh ja, Jeroen heeft ook een licht verstandelijke beperking, maar voor een groot deel van de week doet dat laatste er eigenlijk helemaal niet toe. Jeroen is gewoon Jeroen. En zoals Jeroen zijn er nog anderhalf miljoen andere Nederlanders. Met een lichte of ernstige  beperking, een zintuiglijke, lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking,  jong of oud. Elk met een eigen verhaal. 

Onze droom

Onze droom is dat binnen tien jaar alle mensen met een beperking - net als Jeroen - een betekenisvol leven leiden. En zo veel als mogelijk meedoen in de samenleving.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: