Nieuws

Ontwikkelingen in de dagbesteding in beeld

18 maart 2021

“De gehandicaptenzorg wil bijdragen aan een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen. Een samenleving waarin mensen met een beperking een betekenisvol eigen leven kunnen leiden. Hoe verschillend dat ook kan zijn. Dat geldt ook voor de dagbesteding. Voor mensen die geen (betaalde) baan bij een regulier bedrijf hebben biedt de gehandicaptensector betekenisvolle activiteiten in verbinding met de samenleving. We innoveren de traditionele activiteiten en vervangen deze waar mogelijk door activiteiten midden in de maatschappij.”

Bovenstaande visie tekenden we in de loop van 2020 op. Toen begon ook het idee te landen dat de corona-crisis een forse impact had op de samenleving, zo ook op de invulling van dagbesteding. Dagbesteding kwam er in 2020 voor veel mensen van de ene op de andere dag heel anders uit te zien. Op 1,5 meter, vaak in kleinere vaste groepen en op andere locaties. Er ontstonden al snel alternatieve vormen en mogelijkheden van dagbesteding.

Onderzoek ontwikkelingen in dagbesteding
Onderzoek ontwikkelingen in dagbesteding

Om de volle breedte van de ontwikkelingen in dagbesteding in beeld te brengen, liet de VGN een onderzoek doen. Onderzoeksbureau AEF heeft onderzocht welke ontwikkelingen er zijn en wat de kansen en knelpunten daarvan zijn. Het onderzoek bestond uit interviews en werksessies met cliënten, begeleiders, beleidsmedewerkers, managers en bestuurders verbonden aan de gehandicaptenzorg. Het rapport ‘Ontwikkelingen in dagbesteding; kansen en knelpunten’ is nu beschikbaar.

Uitkomsten van het onderzoek

Het onderzoek beschrijft de ontwikkelingen en randvoorwaarden die nodig zijn. Zoals gebruikelijk bij onderzoeken hebben we de onderzoekers ook gevraagd aanbevelingen te doen. Het zijn er zeven: 

  1. Benut het momentum bij zorgaanbieders 
  2. Stimuleer aanbieders die al verder zijn, neem de anderen mee 
  3. Behoud de positieve ontwikkelingen uit Corona-tijd 
  4. Verken mogelijkheden voor een ander term dan dagbesteding
  5. Stimuleer het onderling leren 
  6. Blijf scherp op diversiteit van dagbesteding
  7. Lobby voor meer flexibele financiering

Hoe nu verder?

De aanbevelingen zetten de VGN en de gehandicaptensector in de startblokken voor vervolgacties. Want dat er mogelijkheden zijn is duidelijk. Ook is duidelijk dat er knelpunten zijn waar we als organisaties onderling, met ketenpartners en financiers aan de slag moeten om de ontwikkelingen in dagbesteding te versterken. Dit stellen we voor: 

  • We starten een dagbestedingsinnovatienetwerk waarin inspirerende voorbeelden en slimme oplossingen gedeeld worden 
  • We zetten voor de korte termijn in op het behoud van de huidige corona-flexibiliteit qua financiering in de Wlz en Wmo.  
  • We maken een lobbyplan voor de langere termijn. We doen dat als aanbieders en cliënten bij voorkeur samen met onder andere de Nza, de VNG en VWS. 

Is een andere term voor dagbesteding nodig? Doe mee aan de poll! 

De ontwikkelingen in de dagbesteding gaan over de inhoud, de ontwikkelingen zijn veel breder dan alleen de term dagbesteding. Toch komt uit het onderzoek ook dat veel mensen niet blij zijn met het woord dagbesteding. Wat vindt u? Laat het ons weten! Reageer op de poll op Facebook of LinkedIn