Nieuws

Werksessies ontwikkelingen in dagbesteding in de gehandicaptensector

Leestijd: 3 minuten
25 januari 2021

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in dagbesteding. Steeds meer organisaties vinden het belangrijk om dagbesteding midden in de maatschappij te organiseren, te zorgen dat cliënten een betekenisvolle invulling hebben van hun dag en/of om leerwerkplekken vorm te geven waarin hun cliënten zich verder kunnen ontwikkelen.  Ook de coronacrisis heeft rondom dagbesteding ervaringen opgeleverd die de moeite waard zijn om vast te houden. Dit brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee.

De VGN wil de ingezette ontwikkeling van de dagbesteding ondersteunen en versterken. Daarom heeft de VGN Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd een onderzoek te doen naar de bestaande ontwikkelingen op het gebied van dagbesteding en de kansen en belemmeringen waar deze ontwikkelingen mee te maken hebben. AEF heeft hiervoor verkennende interviews gehouden en organiseert een drietal themagerichte werksessies.

vrouw pakt gele schuursponjes

Doel van de werksessies is om in gesprek te gaan met organisaties (managers, beleidsmedewerkers, begeleiders) over de wensen, kansen en beperkingen in de dagbesteding. In een eerder bericht heeft u mogelijk gelezen dat het zou gaan om vier werksessies. Dit is gewijzigd.

De werksessies ontwikkeling in dagbesteding zijn ingedeeld in drie 3 thema’s: 
1.  Meer in de maatschappij:  1 feb 2021, 13:00-15:00 uur
2.  Inclusie en talentbenutting: 4 feb 2021, 13:00-15:00 uur
3.  Innovatie en nieuwe vormen: 8 feb 2021, 13:00-15:00 uur

We gaan in deze sessies in op de inhoud van het thema, ontwikkelingen binnen dat thema en noodzakelijke randvoorwaarden om tot versnelling en ontwikkeling te komen. We gaan uit van interactieve sessies, waarin deelnemers van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan (één van) deze werksessies. Naast de werksessies organiseren ook een ronde-tafel gesprek met cliënten, familie en vertegenwoordigers over dit onderwerp. Als laatste organiseren we een sessie over de randvoorwaarden voor ontwikkeling in de dagbesteding.

Aanmelding

De werksessies vinden plaats via Zoom. AEF maakt daarnaast gebruik van een aantal andere digitale tools, daarvoor is geen verdere voorbereiding noodzakelijk. Via onderstaand link kunt u zich aanmelden voor een sessie. We werken met een maximaal aantal deelnemers per sessie, dus het kan zijn dat de sessie al vol zit. We benaderen u dan met de vraag of u bij een andere sessie zou willen en kunnen aansluiten. U kunt zich via deze link aanmelden. (alle sessie zijn inmiddels geweest of vol).

Contact

Heeft u vragen over het onderzoek of de achtergrond daarvan? Neem dan contact op met Willemijn Verhave van de VGN (wverhave@vgn.nl of 06-42588519)
Heeft u vragen over de werksessies en de aanmelding? Neem dan contact op met Floor Hoogeboom van AEF (f.hoogeboom@aef.nl, 06-83591658)