Nieuws

Ruth Peetoom en Boris van der Ham willen kruisbestuiving tussen de GGZ en de gehandicaptenzorg

Leestijd: 2 minuten
17 juli 2022

Hoe kunnen gehandicaptenzorg en GGZ beter samenwerken? De voorzitter van de Nederlandse ggz Ruth Peetoom en de voorzitter van de VGN Boris van der Ham deden inspiratie op tijdens een gezamenlijk werkbezoek bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP): 'Investeer in het begrijpen van elkaars taal en cultuur!'

Afbeelding

Verbinding gehandicaptenzorg en GGZ noodzakelijk

Het is een fris begin van een zomerse werkweek. Ruth Peetoom en Boris van der Ham zijn in Assen op bezoek bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP).  Espria, GGZ Drenthe, CVBP, Van Boeijen, de Trans en de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid hebben de voorzitters van dNLggz en VGN uitgenodigd. Doel van het bezoek is om de voorzitters van de branches het nut en de noodzaak van de verbinding tussen werelden van de GGZ en de gehandicaptenzorg te laten zien. Hun oproep is dat domeinoverstijgend werken kan en werkt. Daarnaast onderstrepen ze het belang van het samen leren van gemeenschappelijk onderzoek.

CVBP biedt klinische crisiszorg, klinische behandelgroepen en ambulante begeleiding

In het CVBP werken professionals vanuit de GGZ en gehandicaptenzorg samen in de behandeling en ondersteuning voor mensen met een combinatie van een verstandelijke beperking en GGZ problematiek. Zij bieden klinische crisiszorg, hebben klinische behandelgroepen en bieden ambulante begeleiding. Ook ondersteunen medewerkers van het CVBP professionals van bijvoorbeeld woongroepen in het bieden van passende hulp in de context van thuis.

Domeinoverstijgend werken is niet gemakkelijk

Met alle tekorten in personeel is het niet makkelijk. In gesprek met Ruth Peetoom en Boris van der Ham vertellen medewerkers dat het desondanks hard nodig is om:

  • Te blijven investeren in het begrijpen van elkaars taal en cultuur
  • Te zorgen voor uitwisseling tussen medewerkers. Denk aan het elkaar kunnen consulteren en stage- of werkervaringsplekken organiseren
  • Kennis van centraal niveau te brengen en borgen naar een ambulante setting of woonsetting.
  • De financiele ruimte te hebben om het goede te doen

Ruth en Boris maken de balans op

Er is lokaal en regionaal werk te doen. Maar Ruth en Boris zien ook een opgave voor de gezamenlijke branches dNLggz en VGN. Die opgave zit hem enerzijds in ruimte voor domeinoverstijgende samenwerking en anderzijds in het borgen van kennis, consultatie en scholing.

  • Lobby voor overkoepelende prestaties. Deze zijn nodig om 'er op af' te gaan. Geef bijvoorbeeld een deel van het budget een vrij om makkelijk domeinoverstijgend in te kunnen zitten.
  • Lobby voor ruimte voor de minderheid. Het gaat bij het bieden van de gecombineerde expertise misschien om tien procent van de populatie die buiten de huidige regels valt. Juist daar is ruimte voor nodig om die domeinoverstijgende behandeling en ondersteuning vorm te kunnen geven

Borg kennis, consultatie en scholing

  • Stimuleer (gezamenlijk) onderzoek en gebruik de nieuwe inzichten
  • Zorg voor het het aanbieden van kennis ‘over de andere sector’ In opleidingen
  • Lobby voor het makkelijker onderling kunnen consulteren van professionals
  • Stimuleer het meekijken met elkaars keuken.

Deze pagina is een onderdeel van: