Nieuws

Oproep: Help mee aan project ‘Contact in coronatijd’

15 december 2020

Dit project brengt in kaart voor wie ‘digitaal op bezoek’ haalbaar en aantrekkelijk is en welke ondersteuning en voorzieningen daarvoor nodig is. Via een online vragenlijst worden de ervaringen met digitaal contact opgehaald bij bewoners, hun naasten en andere betrokkenen, zoals bezoekvrijwilligers, persoonlijk begeleiders en managers. Om de vragenlijsten te verspreiden onder bewoners en medewerkers worden contactpersonen op woonlocaties voor mensen met een beperking gezocht.

Coronavirus op blauwe achtergrond

Doel 

Het doel van dit project, eerder  bekend  als ‘Digitaal op bezoek’  is het ontwikkelen van een handreiking voor maatwerk rondom bezoek en digitaal contact op woonlocaties. Dit voor wanneer fysiek bezoek niet mogelijk is, maar ook voor normale tijden waarbij digitaal contact mogelijk een aanvulling kan zijn op fysiek contact.   

Achtergrond 

Door het coronavirus is fysiek bezoek op veel woonlocaties minder mogelijk. Om toch contact te kunnen houden stappen veel bewoners en hun naasten over op digitale manieren van contact, bijvoorbeeld bellen, videobellen of berichten sturen. Voor sommigen werkt dit prima, anderen hebben of kunnen hier minder mee. De ervaringen van bewoners en hun naasten met digitaal contact worden in kaart gebracht. En ook de ervaringen van andere betrokkenen, zoals bezoekvrijwilligers, persoonlijk begeleiders en managers. Daarvoor hebben de onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen voor elke doelgroep een online vragenlijst ontwikkeld.

Doorgeven contactpersonen 

Wilt u de onderzoekers helpen om samen dit project voor elkaar te krijgen? Dan kunt u dit laten weten aan Linda Douma of Lotte Piekema op contactincorona.fgb@vu.nl of 020-5988495. 

Samenwerkende organisaties 

Het project is een samenwerking van de Academische Werkplaats ‘s Heeren Loo - VU, Academische Werkplaats Bartiméus – VU, Academische Werkplaats EMB, Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking en belangenvereniging KansPlus. Ook Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Vilans zijn bij het project betrokken. 
 

 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: