Nieuws

Onderzoek Digitaal op Bezoek in coronatijd is gestart

12 november 2020

De ingrijpende maatregelen voor bezoek uit de eerste coronagolf zit nog vers in ieders geheugen. Voor sommige mensen met beperkingen is een wereld van digitale alternatieven voor fysiek bezoek opengegaan. Er zijn echter ook mensen met negatieve ervaringen. Voor hen is het vooruitzicht van nieuwe beperkingen extra naar. Door te leren van deze positieve en negatieve ervaringen, kunnen zorgprofessionals en zorgorganisaties een handreiking krijgen om mensen met beperkingen beter te ondersteunen bij digitale vormen van sociaal contact als er geen bezoek mogelijk is. Daarom is het project ‘Digitaal op bezoek’ gestart.

Coronavirus op blauwe achtergrond

Handreiking voor maatwerk

Het project brengt in kaart voor wie ‘digitaal op bezoek’ haalbaar en aantrekkelijk is en welke ondersteuning en voorzieningen daarvoor nodig is. Deze kennis wordt met ervaringsdeskundigen en praktijkexperts omgezet in een handreiking, die via VGN, Kennisplein Gehandicaptensector en andere kanalen voor de praktijk beschikbaar komt. De handreiking ondersteunt maatwerk rondom al dan niet digitaal bezoek. VGN-directeur Frank Bluiminck noemt de handreiking een bruikbaar hulpmiddel voor maatwerk bij digitaal contact als er onverhoopt minder bezoek mogelijk is door coronamaatregelen. En natuurlijk ook in normale tijden.

Brede groep mensen

De coronamaatregelen rondom bezoek op woonlocaties treft een diverse groep mensen met beperkingen. Door samen te werken met verschillende academische werkplaatsen en belangenverenigingen van cliënten brengt het project deze diversiteit in kaart. Daarnaast treffen de maatregelen ook naasten en andere bezoekers van bewoners en de medewerkers van de woonlocatie. Het project haalt ook hun ervaringen op om daarmee een vollediger beeld te krijgen van de behoeften, mogelijkheden en knelpunten bij digitaal sociaal contact. 

Online vragenlijst en interviews

Een goede handreiking voor de praktijk vereist dat er voldoende mensen hun ervaringen willen delen en daartoe een online vragenlijst van ongeveer 10-15 minuten invullen. Mensen met een beperking kunnen als nodig hulp krijgen van bijvoorbeeld hun begeleider of een familielid. Ook is het mogelijk dat iemand anders de vragenlijst vóór de bewoner invult. Met een aantal mensen willen wij ook graag verder in gesprek (interview) over hun ervaringen en mening. De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnenkort zullen de onderzoekers via verschillende kanalen, waaronder via VGN, een oproep plaatsen om mee te doen aan het project. 

Samenwerkende organisaties

Voor het ‘Digitaal op bezoek’ project slaan vier academische werkplaatsen binnen de gehandicaptenzorg, belangenverenigingen en experts op het gebied van eHealth de handen ineen: https://www.viveon.nl/, Academische Werkplaats Bartiméus - VU, Academische Werkplaats EMB, Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking en belangenvereniging KansPlusVereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vilans, VGN Academie en Universiteit Twente (Prof. Dr. Lisette van Gemert-Pijnen). Dit project wordt gefinancierd door het Covid-19 programma van ZonMw. De hoofdonderzoeker van het project is Dr. Anne Tharner van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: