Nieuws

Onderzoek inzet ggz-professionals in de gehandicaptenzorg

11 januari 2018

Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat er ook voldoende professionals in onze branche zijn die zich richten op de Geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld GZ-psychologen). Hoewel er de laatste jaren al veel mensen zijn opgeleid, stromen er ook veel professionals uit wegens bijvoorbeeld pensionering en klinken er veel geluiden over wachttijden en stijgende werkdruk. Het is dus van belang om inzicht te krijgen in de stand van zaken van de GGZ-professionals in de gehandicaptenzorg.

Advies aan het ministerie van VWS en veldpartijen
Het Capaciteitsorgaan stelt elke drie jaar op verzoek van het ministerie van VWS een capaciteitsplan op waarin berekend wordt hoeveel GZ-psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en verpleegkundig specialisten ggz er in de toekomst nodig zijn. Hierbij hoort ook een instroomadvies aan VWS en veldpartijen voor de verschillende opleidingen: hoeveel opleidingsplaatsen dienen er beschikbaar te worden gesteld voor een evenwichtige arbeidsmarkt in de toekomst?

De VGN roept op tot het invullen van de enquête
Om het volgende capaciteitsplan voor deze beroepsgroepen te kunnen opstellen in 2018 zijn veel gegevens nodig. Het gaat om informatie over bijvoorbeeld de in- en uitstroom van de beroepsgroep en het aantal uur dat er zoal wordt gewerkt, maar er zijn ook gegevens nodig over onderwerpen als werkdruk en uw toekomstplannen. Daarom wordt begin 2018 een enquête uitgezet onder een steekproef van BIG-geregistreerde GGZ-professionals.

Vanuit de VGN willen wij u vragen om uw GGZ-professionals aan te sporen om vooral mee te doen aan de enquête van het Nivel en het Capaciteitsorgaan indien zij behoren tot de selectie van de steekproef!

Deze pagina is een onderdeel van: