Nieuws

Onderzoek naar vacatures voor gz-psychologen

16 oktober 2017

Voor de gehandicaptenzorg is het van groot belang dat er voldoende gz-psychologen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarom roept de VGN u op om deel te nemen aan een vacature-onderzoek dat binnenkort van start gaat.

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS en het zorgveld over het aantal instroomplaatsen in de opleidingen voor de gg-beroepen en de psychiaters. Doel van dit advies is om evenwicht te bereiken op de arbeidsmarkt voor de gz-psychologen. Voor het aanstaande advies, dat in 2018 uitkomt, laat het Capaciteitsorgaan dit onderzoek doen. Prismant voert het onderzoek uit.

Het onderzoek vindt plaats in vijf zorgbranches, waaronder de gehandicaptenzorg. Per branche is het onderzoek gericht op vacatures bij de BIG-geregistreerde gg-behandelaars die daar werkzaam zijn. Voor de gehandicaptenzorg zijn dat de gz-psychologen.

Voor dit onderzoek worden tussen half oktober en eind november alle hoofden van de behandeldienst in de gehandicaptenzorg benaderd voor een telefonische enquête, met vragen over het aantal gz-psychologen in hun organisatie, het aantal vacatures en de kenmerken van deze vacatures.  

We hopen dat u, gelet op het belang van dit onderzoek voor onze branche, bereid bent om deel te nemen aan dit onderzoek.

Meer informatie over de inhoud van het onderzoek is beschikbaar via i.bloemendaal@prismant.nl. Informatie over de werkwijze van het Capaciteitsorgaan is beschikbaar via e.dankers@capaciteitsorgaan.nl.

 

Deze pagina is een onderdeel van: