Nieuws

Meer behoefte aan gesubsidieerde opleidingsplaatsen GZ-psychologen

06 augustus 2020

ActiZ en VGN pleiten voor meer gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen in de langdurige zorg bij het Ministerie van VWS.

Afbeelding van een begeleider die haar hand steunend laat rusten op de schouder van een cliënt. Staat voor forensische zorg.

Dit jaar worden er minder gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen beschikt dan in 2019. Dit betekent ook minder opleidingsplaatsen voor de opleiding van GZ-psychologen in de langdurige zorg. Naar aanleiding van deze bekendmaking hebben ActiZ en VGN onderstaande brief gestuurd aan het Ministerie van VWS. Daarin is aangegeven dat er jaarlijks structureel meer vraag is naar opleidingsplaatsen in de langdurige zorg dan feitelijk worden toegewezen op basis van het Capaciteitsplan voor Geestelijke Gezondheidszorg.

De toenemende complexere zorgvragen in de langdurige zorg zijn steeds vaker naast medische zorgvragen, vraagstukken op het terrein van gedragsdeskundigheid. Daarnaast zien we ontwikkelingen in de praktijk, mede ingegeven en erkend door wijzigingen in wetgeving, waar geen adequaat gevolg aan wordt gegeven in de toekenning van gesubsidieerde opleidingsplaatsen. Dit betreft onder andere:

 • de taakverzwaring door de Wet Zorg en Dwang waarin door gewijzigde procedures de GZ-psycholoog in de besluitvorming rondom onvrijwillige zorg of als wzd- functionaris extra taken heeft gekregen in toezicht en beoordeling, al dan niet in overleg met de arts.
 • Vanaf 2021 worden ouderen uit de GGZ overgeheveld naar de VVT door openstelling van de GGZ grondslagen in de langdurige zorg.

ActiZ en VGN hebben in het belang van haar leden gevraagd om een bijstelling van het aantal beschikbare en gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen die passend is bij de behoefte in de langdurige zorg en uitdagingen waar we voor staan.

De brief is in te lezen in de bijlage hieronder.

In reactie op de brief heeft het Ministerie van VWS aangegeven in gesprek te willen gaan met ActiZ en VGN.

  Oproep

  Als u in de praktijk aanloopt tegen problemen rondom de aanvraag of toekenning van een gesubsidieerde opleidingsplaats voor GZ-psychologen (via TOP opleidingen) dan vernemen wij dit graag. Kiest u ervoor om de opleiding zelf als organisatie te financieren vernemen we u graag uw overwegingen hierbij.

  Reacties

  Minie Eising
  Wil je meer weten?
  Neem contact op met Minie Eising

  Deze pagina is een onderdeel van: