Nieuws

Tweede Kamer stuurt opnieuw bij: 45 extra opleidingsplaatsen gz-psychologen

14 december 2020

In de Tweede Kamer is een motie van Wim-Jan Renkema (GroenLinks) aangenomen die het kabinet vraagt 45 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen beschikbaar te stellen. De opleidingsplaatsen moeten nog in 2021 hun beslag krijgen. Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer steunden de motie.

man in witte jas praat met man in rode stoel

Het is de Tweede Kamer een doorn in het oog dat er een groot tekort is aan opleidingsplaatsen voor gz-psychologen, terwijl de ggz voor bepaalde hoofddiagnosegroepen met lange wachttijden kampt. Ook in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg neemt de vraag naar gz-psychologen toe. Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen wordt daarom elk jaar opnieuw vér overtekend.

Structureel tekort

Vorig jaar werd het aantal opleidingsplaatsen op initiatief van de Tweede Kamer ook uitgebreid. Nu stuurt de Tweede Kamer dus opnieuw bij. Dat markeert dat sprake is van een structureler probleem: het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen matcht onvoldoende met de vraag van zorginstellingen naar gz-psychologen. De ramingen van het Capaciteitsorgaan, op basis waarvan de staatssecretaris het aantal opleidingsplaatsen vaststelt, blijken onvoldoende aan te sluiten op de praktijk.

Werken aan een structurele oplossing

VGN en ActiZ trekken op met de andere veldpartijen voor de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen. Maar naast opnieuw een incidentele uitbreiding is het zeer noodzakelijk een structurele, grootschaligere oplossing te creëren. De veldpartijen, waaronder VGN en ActiZ, hebben het ministerie van VWS, het Capaciteitsorgaan en TOP Opleidingsplaatsen daarom uitgenodigd voor een werkconferentie om de enorme kloof tussen het aantal opleidingsplaatsen en de vraag naar gz-psychologen structureel te dichten. Naar verwachting vindt de werkconferentie in januari 2021 plaats.

 

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: