Achtergrond

Doorgeefrubriek: De visie van...

Wat betekent Visie 2030 nu echt in de praktijk? Welke mooie initiatieven zijn er? Waar lopen mensen tegenaan? In deze doorgeefrubriek geven betrokkenen hun visie op de toekomstvisie die de VGN ontwikkelde. Hierin staat een toegankelijke samenleving waarin iedereen onbeperkt kan meedoen, centraal.

blonde vrouw glimlacht naar lachende jongen

Meer informatie over Visie 2030 vind je in het Visiedocument.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 8: Jeannette Heijting, ervaringsdeskundige en lid van de Klankbordgroep Volwaardig Leven

Onzichtbare beperkingen: wat je niet ziet, is er wel

‘Visie 2030, wat een prachtige stip aan de horizon. Iedereen mag meedoen. Maar, eerlijk is eerlijk, er valt nog veel werk te verzetten. Allereerst vind ik het belangrijk om te beseffen dat er een onderscheid bestaat tussen een geboren of niet-aangeboren beperking. De zichtbaarheid van de beperking vormt een ander belangrijk verschil. Wat je niet ziet, is er wel. De mogelijkheid om mee te doen moet dan ook worden bekeken vanuit fysieke én cognitieve beperkingen. Lees meer.

Jeannette Heijting nodigt Willem Snijders uit voor de negende aflevering in deze doorgeefrubriek. Willem Snijders is bedrijfsleider van lunchroom De Keyser in Helmond, een leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en onderdeel van SWZ.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 7: Miranda Wesselink, eigenaar adviesbureau De Deelhebber en adviseur van de Klankbordgroep Volwaardig Leven

Praat je over ons? Praat dan mét ons!

'De klankbordgroep Volwaardig Leven bestaat uit cliënten, naasten en zorgmedewerkers. We praten elke drie maanden met het ministerie van VWS over de gehandicaptenzorg. Over beleidsstukken hebben we het nooit. We delen persoonlijke ervaringen. Ons uitgangspunt: we praten niet over mensen met een beperking, maar samen met hen. Dat helpt om op een andere manier naar beleid te kijken.' Lees meer

Miranda Wesselink nodigt Jeannette Heijting uit voor de achtste aflevering in deze doorgeefrubriek. Jeannette Heijting is lid van de klankbordgroep Volwaardig Leven en heeft niet-aangeboren hersenletsel.  

_________________________________________________________________________________

Aflevering 6: Rick Brink, directeur Belangenbehartiging Stichting Studeren & Werken, ondernemer en voormalig minister van Gehandicaptenzaken 

‘Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder’

'Mijn eigen leven staat volop in het teken van participatie, maar meedoen is voor heel veel mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. Tegen hen zou ik willen zeggen: laat je nooit tegenhouden wanneer iemand zegt dat je iets niet kan. En als het even niet lukt? Vraag dan hulp en werk samen! Want alleen ga je misschien wel sneller, maar samen kom je veel verder!’ Lees meer 

Rick nodigt Miranda Wesselink uit voor de zevende aflevering in deze doorgeefrubriek. Miranda Wesselink is één van de kartrekkers van de klankbordgroep Volwaardig leven van het ministerie van VWS. 

_________________________________________________________________________________

Aflevering 5: Marian Geling, Landelijk projectleider Stichting Prokkel

'Dat gun je iedereen: extra glans in het leven door het samen te doen'

Door samen iets te doen ontstaat er contact van mens tot mens. Het maakt dat de ander voorbij de beperking kijkt en de persoon als mens ziet. Dat maakt de samenleving ‘zachter’, minder jachtig, meer leven in het hier en nu. De visie van 2030 levert dus niet alleen ‘cliënten’ wat op, nee, het levert de hele samenleving wat op. Lees meer 

Marian Geling nodigt Rick Brink uit voor de zesde aflevering in deze doorgeefrubriek. Rick Brink is voormalig minister van Gehandicaptenzaken en nu directeur Belangenbehartiging bij Stichting Studeren & Werken op Maat. 

_________________________________________________________________________________

Aflevering 4: Beatrijs van Riessen, bestuurder van Estinea

‘Visie 2030 gaat eigenlijk over hele kleine en gewone dingen’

'Wat Visie 2030 voor mij als bestuurder betekent? Dat we het hart weer in de zorg èn in de VGN als beweging willen brengen! Het is sturen met je hoofd, voelen met je buik en luisteren naar je hart. En eigenlijk gaat het over hele kleine en gewone dingen.' Lees hier verder.

Beatrijs van Riessen nodigt Marian Geling uit voor de vijfde aflevering in deze doorgeefrubriek. Marian Geling is landelijk projectleider stichting Prokkel. 

_________________________________________________________________________________

Aflevering 3: Luka Doppen, persoonlijk begeleider Estinea

'Samensturing zet de cliënt in zijn kracht'

De woongroep van Estinea waar Luka werkt is niet alleen zelfsturend, maar ook samen-sturend. Alle beslissingen die genomen moeten worden, nemen medewerkers, cliënten en verwanten samen. 'Dromend van Visie 2030 zou je willen dat meerderen dit voorbeeld volgen.' Kijk hier naar de vlog die Luka maakte - uiteraard in samenwerking met cliënten en verwanten.

Luka Doppen nodigt Beatrijs van Riessen uit voor de vierde aflevering in deze doorgeefrubriek. Beatrijs van Riessen is bestuurder van Estinea.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 2: Marjan van der Velde, moeder van Gideon die een beperking heeft en thuis woont

'Als wantrouwen vertrouwen wordt, zie je geen zorgaanvragen maar mensen met een hulpvraag'

'Door een zeldzaam syndroom heeft Gideon een complexe zorgvraag. Of eigenlijk is de zorgvraag helemaal niet zo complex. Het is alleen erg complex om de juiste zorg voor hem geregeld te krijgen.' Lees meer.

Marjan van der Velde nodigt Luka Doppen uit voor de derde aflevering in deze doorgeefrubriek. Luka Doppen is persoonlijk begeleider bij Estinea.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 1: Ellis Jongerius, directeur van de LFB, de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking

'Visie 2030 is mooi, maar ook uitdagend'

'Het zou geweldig zijn als mensen met een beperking mee kunnen doen in de inclusieve samenleving, maar de persoon moet het zelf willen en het moet realistisch zijn. Inclusie moet je niet te veel opleggen.' Lees meer.

Ellis Jongerius nodigt Marjan van der Velde uit voor de tweede aflevering in deze doorgeefrubriek. Marjan van der Velde is moeder van Gideon die een verstandelijke beperking heeft.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: