Achtergrond

Doorgeefrubriek: De visie van...

03 december 2022

Wat betekent Visie 2030 nu echt in de praktijk? Welke mooie initiatieven zijn er? Waar lopen mensen tegenaan? In deze doorgeefrubriek geven betrokkenen hun visie op de toekomstvisie die de VGN ontwikkelde. Hierin staat een toegankelijke samenleving waarin iedereen onbeperkt kan meedoen, centraal.

blonde vrouw glimlacht naar lachende jongen

Meer informatie over Visie 2030 vind je in het Visiedocument.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 16: Nicolette Quak, moeder van Mika

De zoektocht van ouders naar de juiste zorg: 'Tot op je laatste vezel bewijzen dat je zorgvraag geen onzin is'

'Mijn geluk was het krijgen van een zoon die ervoor zorgt dat ik uit mijn comfortzone stap en oplossingen ga bedenken om beter samen te werken met zorgprofessionals en om manieren te vinden om elkaar beter of echt te leren verstaan', zegt Nicolette Quak, moeder van Mika. Mika was 18 jaar toen hij voor het eerst op vakantie ging met de woongroep van Gemiva-SVG Groep waar hij toen al negen jaar woonde. Dat werd mogelijk doordat zijn begeleiders kansen zagen en buiten gebaande wegen durfden te denken. Voor Nicolette was dit ‘de kroon op een zware zoektocht’ naar de juiste zorg en behandeling en naar een zo normaal mogelijk leven voor Mika. Lees hier verder.

Nicolette Quak, nodigt Frank en Bryan uit voor de zeventiende aflevering in deze doorgeefrubriek. Frank en Bryan zijn begeleiders op de woongroep van Gemiva-SVG Groep waar Mika woont.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 15: Riccardo Arcari oftewel DJ Cripple X 

Meedoen, betekent ook: uitgaan

'Inclusiviteit is nog steeds niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt', zegt Riccardo Arcari oftewel DJ Cripple X in onderstaande vlog. Inclusiviteit betekent voor Arcari onder andere dat iedereen met een beperking, ongeacht welke beperking dan ook, moet kunnen uitgaan. Met zijn Stichting Cripple X Entertainment wil Arcari het uitgaansleven van mensen met een beperking bevorderen. In onderstaande vlog vertelt Arcari hoe hij dat doet.

Riccardo Arcari nodigt Nicolette Quak uit voor de zestiende aflevering in deze rubriek. Nicolette is de moeder van Mika die bij een zorgorganisatie woont.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 14: Serhat Agacan, ervaringsdeskundige

'Iedereen heeft wel een beperking'

'Als jij buiten loopt tijdens het mooie lenteweer, hoor je de mussen tsjilpen. Mijn wereld is stil. Ik ben doof', schrijft Serhat Agacan in zijn blog. Dat hij doof is betekent niet dat hij zielig is, of niet kan communiceren. 'Ik heb alleen wat hulpmiddelen nodig. Ik wil het eigenlijk wel eens omdraaien: mensen die niet deze beperking hebben, hebben per definitie wel een ándere beperking. Zij weten vaak niet hoe om te gaan met doofheid.' En daarom geeft Agacan tips hoe je met mensen die doof of slechthorend zijn kan communiceren. Lees hier verder.

Serhat Agacan nodigt Riccardo Arcari uit voor de vijftiende aflevering in deze doorgeefrubriek. Riccardo Arcari is DJ en ervaringsdeskundige.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 13: Ronald Ligtenberg, CEO Possibilizer

'Een toegankelijke samenleving zorgt voor gelijkwaardige cultuurbeleving'

'Iedereen wil een toegankelijke wereld. Maar overal ter wereld denkt men nog dat dat vooral geld, tijd en moeite kost en niemand weet precies hoe het moet. Als we onze kans pakken en laten zien dat toegankelijkheid mensen bij elkaar brengt en voor een gelijkwaardige cultuurbeleving zorgt, dan heeft iedereen daar baat bij.' Lees meer

Ronald Ligtenberg nodigt Serhat Agacan uit voor de veertiende aflevering in deze doorgeefrubriek. Serhat Agacan is social care worker. 

_________________________________________________________________________________

Aflevering 12: Anne-Marijke van Dijken, kunstdocent aan de Stichtse Vrije School Zeist

Fotoproject Schilderen met licht: Slecht- of niet ziende scholieren en ziende scholieren werken samen

Voor het vierde jaar hebben zes leerlingen van Stichtse Vrije School met zes blinde of slechtziende middelbare scholieren van Bartimeus in Zeist, samengewerkt aan het project Schilderen met Licht. Fotografe Anja Ligtenberg werkte met deze methode in New York en zag hoe overbruggend het werkte, ze zocht in Nederland een combinatie van twee middelbare scholen om hiermee aan de slag te gaan.

In een geïmproviseerde doka werken de leerlingen samen in drie groepjes om door middel van bundeltjes licht en allerlei attributen een foto te maken. Iedereen is daarbij een keer de regisseur van zijn of haar verbeelding van het zelfgekozen thema. Het doel van deze samenwerking is om de twaalf jongeren kennis te laten maken met elkaars leven en meer het gemeenschappelijke ervan te laten ervaren dan het verschil.

De zienden gingen buiten op stap met brillen op waarin verschillende visuele handicaps waren nagebootst. De slechtzienden vonden het vermakelijk hoe klungelig dat ging. Ook de excursie met het OV naar Amsterdam naar het van Gogh Museum, om daar een speciale rondleiding te krijgen, was voor blinde of slechtziende leerlingen indrukwekkend.

De bijna wekelijkse workshops als onderdeel van dit project, zijn afgelopen september gestart. Op woensdag 20 april om 15.00 uur, wordt de expositie van de twaalf indrukwekkende foto’s in de Stadsschouwburg in Utrecht feestelijk geopend. Inclusief een demonstratie van de techniek gegeven door de leerlingen zelf, en een persoonlijke toelichting bij hun foto. 

Hierbij een mooie reportage van hoe het werkt: https://nos.nl/r/219335. Zie ook: www.seeingtheunseen.nl

Schilderen met licht

Anne-Marijke nodigt Ronald Ligtenberg uit voor de dertiende aflevering in deze doorgeefrubriek. Ronald is oprichter en directeur van Possibilize, een internationaal platform, dat inspireert en activeert om te denken en handelen in mogelijkheden

_________________________________________________________________________________

Aflevering 11: Evelien Willems, begeleider en coach Dichterbij

Mensen hebben mensen nodig om mens te worden en te blijven

'Blijf naar de mens kijken! Blijf klein kijken naar de mogelijkheden die iemand heeft. Mensen hebben mensen nodig om mens te worden (en te blijven).' Lees meer.

Evelien Willems nodigt Anne-Marijke Dijken uit voor de twaalfde aflevering in deze doorgeefrubriek. Anne-Marijke Dijken is kunstdocent aan de Stichtse Vrije School Zeist.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 10: Yvon Leenders, jobcoach bij stichting ORO – Ambitie

Groeien van geluk bij ORO

Ook zorgorganisatie ORO heeft een visie voor de toekomst: kwetsbare mensen gelukkig maken en de talenten centraal zetten. Oftewel gewoon meedoen! Zo dient het facilitaircentrum van ORO als een eigen werkpost waar medewerkers en cliënten samen allerlei werkzaamheden kunnen verrichten. Hoe? Dat vertelt Yvon Leenders in onderstaande vlog. 

Yvon Leenders nodigt Evelien Willems uit voor de elfde aflevering in deze doorgeefrubriek. Evelien is begeleider en coach bij zorgorganisatie Dichterbij.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 9: Willem Snijders van lunchroom De Keyser in Helmond

'Lunchroom De Keyser in Helmond is een leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De lunchroom is onderdeel van Stichting SWZ. Het doel van De Keyser is dat onze medewerkers (cliënten) de lunchroom draaien. De begeleiding ondersteunt daar waar nodig. Onze medewerkers werken, zo zelfstandig mogelijk, binnen alle facetten van de lunchroom. Samen kijken we hoe we de lunchroom het beste kunnen draaien. Dit geeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij de medewerkers. Op deze manier kunnen we onze medewerkers ondanks hun beperking weer in hun kracht zetten. Voor een aantal mensen is dit het hoogst haalbare, maar voor anderen is dit een opstap naar een vrijwillige of betaalde baan.'

Snijders maakte een foto van de medewerkers van De Keyser en vroeg hen waarom zij in de lunchroom willen werken. Dit zijn de antwoorden die hij kreeg: 'Ik kon niet meekomen in de ‘normale’ maatschappij. Hier kan ik op mijn eigen tempo de werkzaamheden uitvoeren die ik leuk vind en ik heb veel contact met gasten waar ik veel energie van krijg.' En: 'Ik kan werken in de horeca zonder een te grote werkdruk te ervaren, daarnaast zijn de werkzaamheden duidelijk en gestructureerd.' Een andere medewerker laat weten: 'Door mijn beperking moest ik stoppen met mijn baan, maar nu voel ik mezelf weer nuttig door het werk wat ik in de lunchroom kan doen.' Tot slot: 'Ik wil me nuttig voelen ondanks mijn beperking.'

De Keyser

Willem Snijders nodigt Yvon Leenders uit voor de tiende aflevering in deze doorgeefrubriek. Yvon Leenders is jobcoach bij stichting ORO – Ambitie.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 8: Jeannette Heijting, ervaringsdeskundige en lid van de Klankbordgroep Volwaardig Leven

Onzichtbare beperkingen: wat je niet ziet, is er wel

‘Visie 2030, wat een prachtige stip aan de horizon. Iedereen mag meedoen. Maar, eerlijk is eerlijk, er valt nog veel werk te verzetten. Allereerst vind ik het belangrijk om te beseffen dat er een onderscheid bestaat tussen een geboren of niet-aangeboren beperking. De zichtbaarheid van de beperking vormt een ander belangrijk verschil. Wat je niet ziet, is er wel. De mogelijkheid om mee te doen moet dan ook worden bekeken vanuit fysieke én cognitieve beperkingen. Lees meer.

Jeannette Heijting nodigt Willem Snijders uit voor de negende aflevering in deze doorgeefrubriek. Willem Snijders is bedrijfsleider van lunchroom De Keyser in Helmond, een leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en onderdeel van SWZ.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 7: Miranda Wesselink, eigenaar adviesbureau De Deelhebber en adviseur van de Klankbordgroep Volwaardig Leven

Praat je over ons? Praat dan mét ons!

'De klankbordgroep Volwaardig Leven bestaat uit cliënten, naasten en zorgmedewerkers. We praten elke drie maanden met het ministerie van VWS over de gehandicaptenzorg. Over beleidsstukken hebben we het nooit. We delen persoonlijke ervaringen. Ons uitgangspunt: we praten niet over mensen met een beperking, maar samen met hen. Dat helpt om op een andere manier naar beleid te kijken.' Lees meer

Miranda Wesselink nodigt Jeannette Heijting uit voor de achtste aflevering in deze doorgeefrubriek. Jeannette Heijting is lid van de klankbordgroep Volwaardig Leven en heeft niet-aangeboren hersenletsel.  

_________________________________________________________________________________

Aflevering 6: Rick Brink, directeur Belangenbehartiging Stichting Studeren & Werken, ondernemer en voormalig minister van Gehandicaptenzaken 

‘Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder’

'Mijn eigen leven staat volop in het teken van participatie, maar meedoen is voor heel veel mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. Tegen hen zou ik willen zeggen: laat je nooit tegenhouden wanneer iemand zegt dat je iets niet kan. En als het even niet lukt? Vraag dan hulp en werk samen! Want alleen ga je misschien wel sneller, maar samen kom je veel verder!’ Lees meer 

Rick nodigt Miranda Wesselink uit voor de zevende aflevering in deze Doorgeefrubriek. Miranda Wesselink is één van de kartrekkers van de klankbordgroep Volwaardig leven van het ministerie van VWS.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 5: Marian Geling, Landelijk projectleider Stichting Prokkel

'Dat gun je iedereen: extra glans in het leven door het samen te doen'

Door samen iets te doen ontstaat er contact van mens tot mens. Het maakt dat de ander voorbij de beperking kijkt en de persoon als mens ziet. Dat maakt de samenleving ‘zachter’, minder jachtig, meer leven in het hier en nu. De visie van 2030 levert dus niet alleen ‘cliënten’ wat op, nee, het levert de hele samenleving wat op. Lees meer 

Marian Geling nodigt Rick Brink uit voor de zesde aflevering in deze doorgeefrubriek. Rick Brink is voormalig minister van Gehandicaptenzaken en nu directeur Belangenbehartiging bij Stichting Studeren & Werken op Maat. 

_________________________________________________________________________________

Aflevering 4: Beatrijs van Riessen, bestuurder van Estinea

‘Visie 2030 gaat eigenlijk over hele kleine en gewone dingen’

'Wat Visie 2030 voor mij als bestuurder betekent? Dat we het hart weer in de zorg èn in de VGN als beweging willen brengen! Het is sturen met je hoofd, voelen met je buik en luisteren naar je hart. En eigenlijk gaat het over hele kleine en gewone dingen.' Lees hier verder.

Beatrijs van Riessen nodigt Marian Geling uit voor de vijfde aflevering in deze doorgeefrubriek. Marian Geling is landelijk projectleider stichting Prokkel. 

_________________________________________________________________________________

Aflevering 3: Luka Doppen, persoonlijk begeleider Estinea

'Samensturing zet de cliënt in zijn kracht'

De woongroep van Estinea waar Luka werkt is niet alleen zelfsturend, maar ook samen-sturend. Alle beslissingen die genomen moeten worden, nemen medewerkers, cliënten en verwanten samen. 'Dromend van Visie 2030 zou je willen dat meerderen dit voorbeeld volgen.' Kijk hier naar de vlog die Luka maakte - uiteraard in samenwerking met cliënten en verwanten.

Luka Doppen nodigt Beatrijs van Riessen uit voor de vierde aflevering in deze doorgeefrubriek. Beatrijs van Riessen is bestuurder van Estinea.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 2: Marjan van der Velde, moeder van Gideon die een beperking heeft en thuis woont

'Als wantrouwen vertrouwen wordt, zie je geen zorgaanvragen maar mensen met een hulpvraag'

'Door een zeldzaam syndroom heeft Gideon een complexe zorgvraag. Of eigenlijk is de zorgvraag helemaal niet zo complex. Het is alleen erg complex om de juiste zorg voor hem geregeld te krijgen.' Lees meer.

Marjan van der Velde nodigt Luka Doppen uit voor de derde aflevering in deze doorgeefrubriek. Luka Doppen is persoonlijk begeleider bij Estinea.

_________________________________________________________________________________

Aflevering 1: Ellis Jongerius, directeur van de LFB, de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking

'Visie 2030 is mooi, maar ook uitdagend'

'Het zou geweldig zijn als mensen met een beperking mee kunnen doen in de inclusieve samenleving, maar de persoon moet het zelf willen en het moet realistisch zijn. Inclusie moet je niet te veel opleggen.' Lees meer.

Ellis Jongerius nodigt Marjan van der Velde uit voor de tweede aflevering in deze doorgeefrubriek. Marjan van der Velde is moeder van Gideon die een verstandelijke beperking heeft.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: