Blog

'Een toegankelijke samenleving zorgt voor gelijkwaardige cultuurbeleving'

02 maart 2022

Iedereen wil een toegankelijke wereld. Maar overal ter wereld denkt men nog dat dat vooral geld, tijd en moeite kost en niemand weet precies hoe het moet. Als we onze kans pakken en laten zien dat toegankelijkheid mensen bij elkaar brengt en voor een gelijkwaardige cultuurbeleving zorgt, dan heeft iedereen daar baat bij. Dan worden performances mooier, schrijft Ronald Ligtenberg in dit blog. Ligtenberg is CEO van Possibilize, een internationaal platform, dat inspireert en activeert om te denken en handelen in mogelijkheden.

In 2002 ben ik begonnen met een project dat tegenwoordig Sencity heet. Een muziekfestival voor en door doven, slechthorenden en horen. We zijn begonnen met de muziek te ontleden op de emotie die er in zit. Een componist was ooit vrolijk of verdrietig en heeft die emotie verwerkt in een song. De melodie is lastig over te brengen als iemand de muziek niet kan horen. Maar bezoekers kunnen wel de emotie ervaren als je gebruik maakt van geuren, smaaksensaties, lichteffecten, gebarendansers, videoschermen en nog veel meer.

De kracht van samenwerken

Het feest werd een succes en nu, bijna 20 jaar later is het concept over de hele wereld geweest. Van Sao Paulo to Sydney, Van Finland tot Kaapstad. De kracht van samenwerken is overeind gebleven. Overal werken doven en horenden samen aan een feest voor doven en horenden. Door de toepassing van zintuigprikkeling creëren we een ervaring die een meerwaarde biedt voor meerdere partijen. En precies datgene is wat mij het meeste boeit. Zonder dat we het nu precies zo wilden, hebben we een concept ontwikkeld dat een verrijking biedt voor de podiumkunstwereld.

De meerwaarde van toegankelijkheid

Iedereen wil een toegankelijke wereld. Maar overal ter wereld denkt men nog dat dat vooral geld, tijd en moeite kost en niemand weet precies hoe het moet. Oftewel, het wordt vooral gezien als een last. In Nederland is er te weinig sociaal verantwoordelijkheidsgevoel om echt iets in beweging te krijgen. Sinds de erkenning van het VN-verdrag zien we een langzame kentering, maar het gaat erg traag. Daarom voorzie ik hier een kans op het moment dat we kunnen laten zien wat de meerwaarde kan zijn van toegankelijkheid. Naast het feit dat je daarmee geen mensen meer buitensluit, (nogal een no-brainer, maar dat terzijde) zijn er nog veel meer voordelen te behalen. Als je het goed aanpakt, worden performances er mooier van en producten er kwalitatief beter door.

Een verrijking voor de podiumkunstwereld

Een aantal Europese partijen hebben daarom de handen ineen geslagen onder de naam Revelland ('revealing a new magical land). Revelland wil laten zien dat als je de beperking als inspiratiebron neemt, je oplossingen kunt creëren die tot meerwaarde leiden voor meerdere partijen. En dat laat zien dat toegankelijkheid zowel mensen bij elkaar brengt, als voor gelijkwaardige cultuurbeleving zorgt, als een nieuwe verrijking oplevert waar we allemaal beter van worden!

Dit blog is onderdeel van de doorgeefrubriek 'De visie van...' waarin een groot aantal mensen binnen en buiten de gehandicaptensector hun visie geeft op Visie 2030.

Ronald Ligtenberg
Ronald Ligtenberg CEO Possibilize

Deze pagina is een onderdeel van: