Achtergrond

MEE stemmen

07 mei 2013

Wel jammer dat als gevolg van de kredietcrisis de politiek steeds boekhoudkundiger wordt. Na mijn werk is de hypotheekrenteaftrek mijn belangrijkste bron van inkomsten. Maar moet ik daar nu mijn stem door laten bepalen? Ik zoek visie.

Niet verwonderlijk dat de zogeheten Brede heroverwegingen mij ook niet erg aanspreken. Dat zijn de rapporten van ambtelijke werkgroepen over mogelijkheden om flink te bezuinigen. Zoals: licht verstandelijk gehandicapten uit de AWBZ halen, de functie begeleiding helemaal schrappen, en de MEE-organisaties wegbezuinigen. Het lijken me voorstellen die de solidariteit in de samenleving aantasten en mogelijk leiden tot hogere kosten voor bijvoorbeeld intramurale zorg of - om het nog vrolijker te maken - jeugdgevangenissen. Tel uit je winst.
Hoe zullen de politici zich de komende tijd uitspreken over deze voorstellen? Hun ideeën zijn natuurlijk zeker belangrijk voor de vele verstandelijk gehandicapten van wie bij de gemeenteraadsverkiezingen de stempassen gemakshalve zijn vernietigd door de instellingen die hen ondersteunen. We hebben nog een maand om het voor cliënten mogelijk te maken deel te nemen aan de landelijke verkiezingen.

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning