Achtergrond

Microsoft Nederland onderzoekt arbeidspotentieel gehandicapten

05 maart 2013

Bij Microsoft Nederland is gisteren een nieuwe Raad van Anders aan het werk gegaan. Deze adviesraad van mensen uit de samenleving gaat binnen het bedrijf onderzoeken hoe mensen met een beperking kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Directeur Theo Rinsema noemde de raad tijdens de eerste bijeenkomst een ‘spiegel’ die het bedrijf nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Sinds Microsoft het Nieuwe Werken toepast, waarbij het werk wordt losgekoppeld van tijd en plaats, organiseert het bedrijf ieder jaar een Raad van Anders.

Eerdere raden hielden zich onder andere bezig met de gevolgen van het Nieuwe Werken voor jeugd en vrouwen. Dat de regering werkt aan een Participatiewet was een stimulans om dit jaar de aandacht te richten op mensen met een arbeidshandicap. Volgens de plannen voor deze wet zijn werkgevers in de toekomst verplicht om te voldoen aan een quotum: vijf procent van het personeelsbestand moet bestaan uit mensen met een arbeidshandicap.

Rinsema wil graag weten welke mogelijkheden en belemmeringen het Nieuwe Werken biedt voor de participatie van mensen met een arbeidshandicap. Welke mogelijkheden zijn er en welke belemmeringen moeten er worden weggenomen? ‘Hoe kun je het potentieel van deze mensen benutten?’, zei hij.

Aan de raad nemen mensen deel van onder andere ’s Heeren Loo, Pameijer, Stichting Prokkel, Achmea en de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Ook zijn er zelfstandigen, zoals ondernemer Niels Schuddeboom (Shaking Tree Interventions) en Miss Handicap 2007 Reni de Boer. Hun aandacht gaan zij richten op de werkomgeving van Microsoft en de bedrijfscultuur. Ook wordt onderzocht of nieuwe technologie deelname van mensen met een beperking aan het arbeidsproces beter kan ondersteunen. Tijdens de eerste bijeenkomst diende zich al een experiment aan, waarbij cliënten van Amerpoort een bezoek gaan brengen aan het hoofdgebouw van Microsoft op Schiphol.

Vanavond besteedt EenVandaag aandacht aan de eerste bijeenkomst van de Raad van Anders.

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning