Achtergrond

Microsoft neemt mensen met arbeidshandicap in dienst

26 april 2013

Microsoft Nederland wil rolmodel zijn op het gebied van participatie van mensen met arbeidsbeperkingen. Dat zei directeur Theo Rinsema vandaag tijdens de slotbijeenkomst van de Raad van Anders, die het bedrijf hierover adviseerde.

Als eerste stap gaat Microsoft tien functies in de kern van de organisatie selecteren waarvoor een aparte sollicitatieprocedure komt. Van de laatste drie sollicitanten voor die functies - in marketing, consultancy en support -  moet minstens één kandidaat een auditieve, visuele, of motorische beperking hebben. Dat moet er toe leiden dat op 1 juli 2014 minimaal drie van die tien functies worden bezet door mensen met een beperking. ‘En dat mogen er ook best zes of acht zijn’, beklemtoonde Rinsema.
De bijeenkomsten van de Raad van Anders, waarvoor mensen uit de samenleving waren uitgenodigd, hebben hem ervan overtuigd dat mensen met een beperking zijn organisatie iets te brengen hebben. Als voorbeeld noemde hij de inbreng van Jacqueline Maschino van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden tijdens een bijeenkomst. Rinsema: ‘Binnen Microsoft wordt veel te veel vergaderd. Jacqueline wees erop zij zelf alleen aan vergaderingen kan deel nemen als ze niet te lang duren, mensen zich goed hebben voorbereid en niet door elkaar heen praten. Dat zou eigenlijk voor iedereen beter zijn!’
De arbeidsgehandicapten die bij Microsoft komen werken, krijgen allemaal een buddy. Die moet ook aan de rest van de organisatie duidelijk maken wat hij of zij leert van deze ervaring.
Microsoft vindt het nog een stap te ver om ook mensen met een verstandelijke beperking aan te stellen in de kernfuncties. Wel gaat het bedrijf de leveranciers die zorgen voor catering en de toegang tot het bedrijf (het hospitality team) aansporen om mensen met een verstandelijke beperking in dienst te nemen. En Microsoft gaat meedoen aan de Prokkelweek. Tijdens deze week zullen mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan de catering en mensen met een visuele beperking de stoelmassage verzorgen. Hun ervaringen worden opgetekend door een redacteur van Markant, samen met een journalist met een verstandelijke beperking, aan wie het blad een Prokkelstage aanbiedt.
Ook aan de Raad van Anders nam iemand met verstandelijke beperkingen deel. Peter Balk van Amerpoort zei hierover: ‘Het is moeilijk om bij bedrijven binnen te komen, op een gegeven moment voel je je in de grond gestampt. Hier ben ik gegroeid. Dit geeft me kracht om weer eens iets te gaan proberen.’