Nieuw in het bestuur: Dick de Wit

Dick de Wit zit sinds 1 juni 2023 als bestuurslid in het VGN-bestuur. Hij heeft de portefeuille bedrijfsvoering en forensische zorg. Op deze portefeuilles neemt hij namens het VGN-bestuur deel aan de landelijke tafels.

Dick de Wit

Stevige uitdagingen

Dick over zijn benoeming: 'Ik ben vereerd dat ik naast mijn werk als bestuurder bij Trajectum, nu ook als bestuurder binnen de brancheorganisatie actief kan zijn. Op die manier kan ik bijdragen aan een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking en onbegrepen risicovol gedrag. Daarnaast staan we binnen de (gehandicapten) zorg voor stevige uitdagingen en in het bijzonder voor de complexe zorg. Zowel voor Trajectum als voor de VGN blijf ik mij daar graag voor inzetten.' 

Iedereen doet ertoe

‘Een persoonlijke drijfveer binnen mijn werk in de zorg is te staan voor die groep mensen met risicovol en onbegrepen gedrag. De zogenaamde 'the have nots' welke binnen de zorg (begrijpelijkerwijs) ook op veel plekken niet welkom zijn. Dit loopt als rode draad door mijn carrière. Iedereen doet ertoe en hier kan ik ook als bestuurslid van de VGN extra van betekenis in zijn. Daarnaast zie ik graag dat we het werken vanuit controle omkantelen naar werken vanuit vertrouwen. Met minder administratieve last, want dat leidt teveel af van de directe aandacht en goede zorg en ondersteuning die onze collega’s dagelijks bieden. Ook hieraan lever ik vanuit het VGN-bestuur graag een bijdrage.’

Meer lezen

Dit artikel is een onderdeel van het jaarverslag van de VGN over het jaar 2023.