Nieuw in het bestuur Ernst Klunder

In juni 2021 is Ernst Klunder namens 's Heeren Loo toegetreden tot het algemeen bestuur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Na goedkeuring in de algemene ledenvergadering is hij benoemd voor een periode van drie jaar.

Ernst Klunder

Bijdrage leveren aan de visie

“Als lid van de raad van bestuur van de grootste organisatie in onze sector vind ik het belangrijk een bijdrage te leveren aan de visie van de VGN en belangenbehartiging van en voor mensen met een verstandelijke beperking.” In het bestuur gaat Ernst zich onder meer bezighouden met informatiebeleid, digitalisering en technologie. Als bestuurslid maakt hij verder deel uit van de bestuursadviescommissie bedrijfsvoering.

Betrokkenheid met de sector

Ernst: “Onze sector is erg breed en met verschillende organisaties. Maar juist als bestuurder van een landelijk werkende organisatie vind ik het van groot belang dat we onze betrokkenheid tonen en onze bijdrage leveren. Er komen de komende jaren grote vraagstukken op ons af. Denk bijvoorbeeld aan de technische innovaties. Die bieden niet alleen nieuwe mogelijkheden, ze zijn misschien zelfs noodzakelijk gezien de knellende arbeidsmarkt. Ook de bekostiging van de langdurige zorg is een spannend onderwerp. Daar denk ik graag over mee in het belang van onze sector, in het belang van cliënten en hun verwanten en in het belang van onze medewerkers.”