Ook Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zoekt oplossing arbeidsmarkttekort

Uit een publicatie van het IGJ blijkt dat zij zorgaanbieders stimuleren te onderzoeken welke innovatie oplossingen het arbeidsmarkttekort terugdringen, door hen te vragen in te zetten op goed werkgeverschap, samenwerking en technologie.

Uit de publicatie blijkt dat er binnen een norm vaak ruimte is om het anders te doen. Als die er niet is, is het mogelijk om er onderbouwd vanaf te wijken op voorwaarde dat zorg en jeugdhulp goed en veilig zijn.

Zo zou, wanneer een norm volgens aanbieders niet meer past, bekeken moeten worden welke normen wel passen in deze tijd van personeelsschaarste. De inspectie stelt geen kwaliteitsnormen op, maar gaat uit van wetgeving en veldnormen van beroepsverenigingen en koepels van aanbieders.

De publicatie "Zorg, jeugdhulp en toezicht in tijden van personeelstekorten" van het IGJ is hieronder te downloaden

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Maarten Hüttner
Telefoonnummer
Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van